Browsing by Author กุลธิดา โรจน์วิบูลย์ชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019DESYNCHRONIZATION COMMUNICATION SYSTEM FOR AUTOMATIC VEHICLE PLATOONING-
2560กระบวนการเลือกเส้นทางของทีซีพีแบบหลายเส้นทาง ในเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์จิรศักดิ์ จุลวัจน์
2553กลไกซ่อมแซมเส้นทางตามคำขอในเครือข่ายเคลื่อนที่แบบแอดฮอกโดยอาศัยวิธีการดักฟังจิรวัฒน์ ศิริหล้า
2554การปรับปรุงการแพร่ข้อมูลแบบเชื่อถือได้บนเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮอกสำหรับยานพาหนะที่เชื่อมต่อแบบอสมมาตรด้วยพื้นฐานอัลกอริทึมการโหวตอาร์เอสเอสไอณัฐวิทย์ กมลธรรม
2554การปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรโตคอลทีซีพีแรพพิดในเครือข่ายความเร็วสูงนพพร คงวัดใหม่
2558การพัฒนาการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือบนพื้นที่ภัยพิบัติธนภัทร เรืองสาตรา
2560การระบุตัวคนขับรถโดยใช้ฮิสโทแกรมและโครงข่ายประสาทเทียมจากข้อมูลความเร่งณัฐธัญ วิโรจน์บุญเกียรติ
2554การศึกษาการส่งบีคอนแบบปรับค่าได้สำหรับเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮอกบนยานพาหนะชญานิน ไทยนะ
2560การสร้างเครือข่ายแอดฮอกแบบเสมือนโดยใช้วายฟายฮอตสปอตบนสมาร์ทโฟนฉันทวัฒน์ รัตนพงศ์พันธ์
2553การแพร่ข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้สำหรับเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮอกบนยานพาหนะกุลิสร์ ณ นคร
2554ขั้นตอนวิธีการคาดเดาแผนที่บัฟเฟอร์โดยวิธีการแบบผลักและการดึงสำหรับการส่งข้อมูลไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเพียร์ทูเพียร์ประทีป พัตราภรณ์พิศุทธิ์
2555ขั้นตอนวิธีการไม่ประสานเวลาสำหรับการหลีกเลี่ยงการชนของบีคอนบนเครือข่ายยานพาหนะทศพล เศรษฐวัชราวนิช
2554นโยบายการทิ้งกลุ่มข้อมูลสำหรับเครือข่ายไร้สายแบบแอดฮอกบนยานพาหนะวิภาวี วิริยพงษ์สุกิจ
2559ระบบจัดประเภทเว็บเพจแบบอัตโนมัติที่มีพื้นฐานมาจากสถิติคำอัษฎาวุธ ชนะกิจการโชค
2557ระบบทำนายเวลาเทียบท่าของเรือโดยอาศัยคลาวด์ซอสซิ่งจากกลุ่มของโทรศัพท์เคลื่อนที่พุทธิพงศ์ บวรกีรติโรจน์
2557ระบบสำหรับระบุตำแหน่งภายในอาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์กรกนก ขาวอำไพ
2559วิธีการควบคุมการใช้งานสื่อกลางแบบประหยัดพลังงานสำหรับอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายธนาภูมิ แดนมณี
2560อัลกอริทึมในการหาเส้นทางที่พิจารณาปริมาณการเข้าคิวของข้อมูล บนระบบเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ภควัต ชุ่มเจริญ
2560แบบจำลองการสูญหายของการแพร่กระจายในมุมอับสายตาสำหรับมาตรฐานไอทริปเปิ้ลอี 802.11 พีสัญชัย จักรธีรังกูร
2554แบบแผนการกระจายข้อมูลและรอส่งข้อมูลโดยอาศัยความแตกต่างของเพื่อนบ้านในอดีต สำหรับเครือข่ายที่มีความคงทนต่อความหน่วงวิทวัส พฤกษะศรี