Browsing by Author จงกล ตั้งอุตสาหะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย : รายงานผลการวิจัยเอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุตสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; เขมิกา ยามะรัต
2543การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการเขมิกา ยามะรัต; จงกล ตั้งอุตสาหะ; เอื้อมพร คชการ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; นิกร ดุสิตสิน
2543ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษาเขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุตสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; นิกร ดุสิตสิน
2542พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการเขมิกา ยามะรัต; จงกล ตั้งอุตสาหะ; เอื้อมพร คชการ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; ไพลิน ศรีสุขโข; นิกร ดุสิตสิน