Browsing by Author จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การคาดคะเนความหนาแน่นของประชากรผึ้งหลวง (Apis dorsata) ในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ทาง Microsatellite DNA ของผึ้งงานหรือผึ้งตัวผู้ : รายงานวิจัยจันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า; อัศวเลข รัตนวรรณี
2550การศึกษาโรคของผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยสิริวัฒน์ วงษ์ศิริ; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า
2560ผลการใช้วงจรการเรียนรู้แบบการทำนายและอภิปรายเป็นฐานที่มีต่อมโนทัศน์ชีววิทยา   และการให้เหตุผลด้านความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายยุวากร กลมอ่อน
2558ฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งของซีรูเมนจากชันโรง Tetragonula Laeviceps และพรอพอลิสจากผึ้งพันธุ์ Aris mellifera : รายงานผลการดำเนินงานจันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า
2555องค์ประกอบทางเคมีและแอกทิวิตีทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ผึ้งจากผึ้งโพรง (Apis cerana) ชันโรง (Trigona laeviceps) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จันทร์เพ็ญ จันทร์เจ้า