Browsing by Author จิตรา รู้กิจการพานิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 109  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การจัดการงานซ่อมบำรุงด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตหัวอ่าน-เขียนคอมพิวเตอร์ภูษิต สารพานิช, 2512-
2548การจัดการระบบแผนการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนและชุดสายไฟยานยนต์มัลลิกา บุญขันธ์
2566การจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์สำหรับการจัดหาเครื่องจักรหนักในการก่อสร้างถนน โดยใช้การตัดสินใจแบบกลุ่มและการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นกาญจนพัฒน์ ตั้งสิทธิโชค
2543การนำเศษแผ่นพาร์ทิเคิลจากการตัดริมมาเป็นส่วนผสมในการผลิตแผ่นพาร์ทิเคิลสรียา กสิกพันธุ์
2562การบำรุงรักษาเชิงรุกสำหรับระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงในท่าเรือและคลังปิโตรเคมี ณภัทร บรรจงกิจ
2562การบำรุงรักษาโดยยึดความเชื่อถือได้เป็นหลักสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมปุณณวิช ฤทธิเดช
2548การบูรณาการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารต้นทุนการประกอบรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์อรพรรณ ประพาสชลานนท์
2561การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP) สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อเป็นพลังงานนุชนาถ สุขสมัย
2562การประยุกต์ใช้ตะกอนจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่หินเพื่อการผลิตอิฐเผาณัฐวุฒิ ธงชัย
2543การประยุกต์ใช้ระบบควบคุมการผลิตแบบผสม ระหว่างการควบคุมแบบผลักและดึง : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซลเกียรติขจร โฆมานะสิน
2565การประยุกต์ใช้โดโลไมต์จากดินตะกอนเหมืองหินปูนสำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดกรบงกช วรนาถสุรงค์
2559การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกระบวนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโดยใช้การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สิริกานตย์ นิธิศักดิยานนท์
2552การปรับปรุงกระบวนการของการผลิตปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบคอมมอนเรลนวลพร แสงฤดี
2547การปรับปรุงกระบวนการชุบไฟฟ้าเครื่องประดับมัณยาภรณ์ ภูริปัญญาคุณ
2554การปรับปรุงกระบวนการผลิตยางรถยนต์รมย์ยุพา นาควะรี
2547การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์วิทย์ วรรณวิจิตร, 2523-
2553การปรับปรุงกระบวนการสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนของรถยนต์ยุภาพร เนตรโสภา
2564การปรับปรุงการทำงานของพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อลดการสัมผัสสารตะกั่วในโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วประภารัตน์ แดงสุวรรณ
2558การปรับปรุงการบริหารคลังพัสดุสำหรับหน่วยบริการซ่อมรถฟอร์คลิฟท์ชรินทร์พร นนท์ศิลา
2552การปรับปรุงการบำรุงรักษาของโรงผลิตไฟฟ้าในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษวิทูรย์ นะเอ้ย