Browsing by Author ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กรรมวิธีลดผลกระทบของมิวชวลคัปปลิงเพื่อเพิ่มสมรรถนะของสายอากาศเก่งสำหรับสถานีฐานระบบสื่อสารเคลื่อนที่ณัฐพงศ์ คูวัฒนา
2542การจำลองการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ สำหรับการสื่อสารเคลื่อนที่ในเขตเมืองวันชัย อัมพุชินีวรรณ
2544การติดตามการเจริญเติบโตของพืชไร่ด้วยการวัดโพลาไรเซชันของคลื่นกระเจิงวรรณธนะ กสานติกุล
2547การประยุกต์การตั้งปัญหาค่าเริ่มต้นสำหรับการสังเคราะห์สายอากาศจานสะท้อนเดี่ยวดัดรูปรชฎ ถาวรศิริ, 2522-
2542การประเมินสมรรถนะกลยุทธ์การเข้าถึงหลายทางแบบแบ่งเวลาในโครงข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียมจริญญา แซ่ตั้ง
2550การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮริทซ์ (ปีที่ 1)ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร; ทับทิม อ่างแก้ว
2550การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ (ปีที่ 2)ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร; ทับทิม อ่างแก้ว
2551การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮิรทซ์ (ปีที่ 3)ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร; ทับทิม อ่างแก้ว
2540การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิเคราะห์ สายอากาศแบบจานสะท้อนคลื่น ระยะที่ 1ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร; สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว; สมชัย รัตนธรรมพันธ์; บัณฑิตา รัฐวิเศษ
2542การวัดอัตราการตกของฝนเฉพาะที่โดยใช้คลื่นวิทยุผดุงศักดิ์ เกษตรเจริญ
2544การวิเคราะห์สายอากาศชนิดจานสะท้อนแบบปรับรูปลักษณ์ได้โดยใช้แผ่นย่อยศุภเชษฐ์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข, 2515-
2548การศึกษาการกระเจิงของคลื่นวิทยุจากพายุโดยใช้ระบบเรดาร์เหนือขอบฟ้าประเสริฐ จันวดี
2547การศึกษาการแพร่กระจายคลื่นวิทยุโดยอาศัยการสะท้อนรอยทางเดินของดาวตก : รายงานผลการวิจัยฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร
2542การศึกษาสมรรถนะของสายอากาศเก่งโดยใช้ตัวจำลองแบบมนต์ทิพย์ภา อินทราวุธ
2547การศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถานทดสอบแบบกลางแจ้ง เพื่อการทดสอบความสามารถ ปรากฏว่าร่วมกันได้เชิงแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้นคทา สุวรรณวัฒน์
2546การเคลื่อนย้ายและการกำจัดจุดบอดในพื้นที่ครอบคลุมของการบริการสื่อสารเคลื่อนที่ในเขตเมืองอัชราภรณ์ เนตรนิล, 2522-
2546การเคลื่อนย้ายและการกำจัดจุดบอดในพื้นที่ครอบคลุมของการบริการสื่อสารเคลื่อนที่ในเขตเมืองอัชราภรณ์ เนตรนิล
2540การแยกประเภทพืชไร่ด้วยการวัดโพลาไรเซชันของคลื่นกระเจิงพีระพงษ์ อุฑารสกุล
2548ขีดจำกัดเชิงสมรรถนะและการประยุกต์ที่เป็นไปได้ของสายอากาศจานสะท้อนชนิดผิวสะท้อนปรับรูปลักษณ์ได้ที่ประกอบจากแผ่นย่อยกุลธวัช ภูมิวงศ์พิทักษ์
2539ผลกระทบของมิวชวลคัปปลิงที่มีต่อแบบรูปการแผ่พลังงาน ของแผงสายอากาศไมโครสตริปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสกสรรค์ มิตรเกษม