Browsing by Author ชนิดา รักษ์พลเมือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การสำรวจคุณภาพชีวิต และความต้องการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวส่วยเขมรในบ้านแจงแมง และบ้านชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษน้ำทิพย์ พุ่มไม้ทอง
2529การออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ภูมิหลังและการรับรู้สาเหตุฉวีวรรณ วัฎฎานนท์
2529การออกกลางคันของนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ภูมิหลังและการรับรู้สาเหตุฉวีวรรณ วัฎฎานนท์
2534ความคิดเห็นของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระนิตยา ศิริเวชกุล
2550ยุทธศาสตร์ทางเลือกในการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายการกระจายอำนาจการศึกษานฤเทพ ใจสุทธิ
2550แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสำนักสากลของเยาวชนณิชา ฉิมทองดี