Browsing by Author ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กลวิธีการดัดแปลงวรรณกรรมสามก๊กเป็นการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์นบุษดี อรสิริวรรณ
2556กลวิธีการเล่าเรื่องและกลวิธีทางวรรณศิลป์เพื่อนำเสนอภาพพระโพธิสัตว์ในมหาชาติคำหลวง กัณฑ์ที่ 8-13คณิตา หอมทรัพย์
2527การชมความงามของนางในวรรณคดีชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
2556การศึกษา “วรรณคดีโศกาลัย” ในสมัยรัตนโกสินทร์ในฐานะวรรณคดีเฉพาะประเภทจตุพร มีสกุล
2544การศึกษาบทละครรำพระนิพนธิ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในฐานะวรรณคดีการแสดงรักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา
2540การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทละครนอกพระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์จตุพร มีสกุล
2547ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมนิทานภาคใต้กับวรรณกรรมสุนทรภู่ และภาพสะท้อนของวัฒนธรรมท้องถิ่นศิรินทิพย์ สุขีรัตน์
2547ฉันทลักษณ์ในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ : การสืบทอด การสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์กับสุนทรียภาพทางวรรณศิลป์กีรติ ธนะไชย, 2521-
2547บทบาทของพระแม่เมืองกับความสุขของคนในครอบครัวและคนในบ้านเมืองชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
2544ปัญญาที่ส่องสว่างให้แก่กัน : การศึกษาคำศัพท์ในวรรณคดีไทยต่างเรื่องชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
2547ผู้เสพกับการดัดแปลงเนื้อหาและตัวละครเรื่องพระอภัยมณี ในวัฒนธรรมประชานิยมในช่วงปีพุทธศักราช 2545-2546เปรม สวนสมุทร, 2523-
2552พระราชนิพนธ์อิเหนาในรัชกาลที่ 2 : การสร้างนิทานปันหยีให้เป็นยอดแห่งวรรณคดีบทละครในธานีรัตน์ จัตุทะศรี
2554พัฒนาการของกลบทในวรรณคดีไทยกีรติ ธนะไชย
2556ยวนพ่ายโคลงดั้น : ความสำคัญที่มีต่อการสร้างขนบและพัฒนาการของวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติของไทยปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
2557ลักษณะเด่นของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม
2555ลักษณะเด่นและบทบาททางสังคมของวรรณกรรมคำสอนภาคใต้ "ฉบับพิมพ์เล่มเล็ก"พัชลินจ์ จีนนุ่น
2551ลิลิต : ความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในฐานะประเภทวรรณคดีวศวรรษ สบายวัน
2556วรรณกรรมชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
2544วรรณคดีอยุธยาตอนต้น : ลักษณะร่วมและอิทธิพลชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
2535วรรณคดีไทยเรื่องอนิรุทธ์ : การศึกษาวิเคราะห์ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต