Browsing by Author ชวลิต นิตยะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 68  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กระบวนการขยับบ้านหลังย้ายขึ้นจากคลองพิชัยของเคหะชุมชนเพชรคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครวริศรา ตั้งจิตเจริญพงศ์
2545กระบวนการร่วมกันสร้างที่อยู่อาศัยด้วยตนเอง กรณีศึกษาบ้านดิน บ้านเทพพนา อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิวิทยา วัชรไตรรงค์
2545กระบวนการออกแบบที่อยู่อาศัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนไบเล่ย์-หลังจวนฯ จังหวัดนครราชสีมานพพันธุ์ ทองเกลี้ยง
2544กระบวนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมทางรถไฟจังหวัดนครราชสีมา : กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนไบเล่ห์-หลังจวนผู้ว่าฯณัฐพล อัศว์วิเศษศิวะกุล
2544การก่อสร้างที่อยู่อาศัยของผู้ที่ย้ายจากชุมชนใต้สะพานกรทิพย์ พฤกษ์ประเสริฐดี
2555การก่อสร้างโครงสร้างรับพื้นจากท่อกระดาษวุฒิกร สุทธิอาภา
2543การจัดประโยชน์ที่ดินของวัดดอนเพื่อที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัดวัดดอนพม่าดุลย์วิทย์ ติกุล
2551การติดตามผลการนำระบบการก่อสร้างสำเร์จรูปมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวศุภวิศท์ สุขวดี
2551การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการบ้านเอื้ออาทรตามความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์กับการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีชัยสิทธิ์ ทิพางค์กุล
2552การต่อเติมบ้านเดี่ยวที่ก่อสร้างด้วยระบบผนังรับน้ำหนัก : กรณีศึกษาโครงการเพอร์เฟค พาร์ค จังหวัดนนทบุรีประวีณ สุวรรณภักดี
2545การนำตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาโครงการทวีทรัพย์ อพาร์ทเมนต์กฤษณุพนธ์ บุษปฤกษ์
2554การบริหารจัดการการผลิตชิ้นส่วนก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในโรงงานชั่วคราวขนาดเล็กสำหรับโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #1 ที่ ตำบลบางแม่นาง และ โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #2 ที่ ตำบลไทรม้า,จังหวัด นนทบุรีเทอดไทย เลิศประเสริฐ
2550การบริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง : กรณีศึกษา โครงการนำร่องในเขต กรุงเทพมหานครรุ่งโรจน์ ลิ่มทองแท่ง
2542การประเมินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วยบล็อกดินซีเมนต์สิงหราช มีทิพย์
2545การประเมินที่อยู่อาศัยก่อสร้างระบบกึ่งสำเร็จรูป โครงสร้างเสา-คานเหล็ก ผนังคอนกรีตมวลเบา : กรณีศึกษา บ้านมณีแก้ว จังหวัดชลปุรีโยธิน อึ่งกูล
2546การประเมินผลโครงการบ้านจัดสรรสวัสดิการข้าราชการบำนาญ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสมมณี ประทุมไชย
2549การพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง:กรณีศึกษา ที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง บริษัท เวสท์คอน จำกัด กรุงเทพมหานครจักรกฤษณ์ ขันติวงษ์
2552การพัฒนาวัสดุประกอบอาคารจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรพลพัฒน์ นิลอุบล
2543การรื้อย้ายชุมชนเพื่อการก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ แห่งที่ 2 (หนองงูเห่า)ปิยนุช หมัดนุรักษ์
2547การวิเคราะห์ทางเลือกในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนด้านเคหการของธนาคารอาคารสงเคราะห์รัชนีวรรณ แพทย์ดี, 2501-