Browsing by Author ชัชพล ไชยพร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การกระทำอนาจารโดยการประทุษร้ายต่อจิตใจ : ศึกษากรณีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558บดี วงศ์เจนสันต์
2558การกำหนดขอบเขตความผิดฐานทำสำเนามนุษย์รัชเษก สิงหา
2556การกำหนดความผิดทางอาญาเพื่อคุ้มครองสาธารณสถานและสถานที่สำคัญวรทัศน์ เผือกกรุต
2557การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระภิกษุสามเณรธนาตย์ คุณภัทรวรกิจ
2563การกำหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับภาพส่วนบุคคลชินวัตร บุญส่งสุวรรณ์
2560การคุ้มครองผู้ต้องขังกรณีถูกทำร้ายหรือทารุณจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงานเรือนจำวิมลรัตน์ วราสิริกุล
2554การนำรูปแบบกระบวนการและแนวนโยบายในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยจงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร
2562การนำหลักการริบทรัพย์สินตามมูลค่ามาใช้ในคดีฟอกเงินหนึ่งฤดี ศุภกิจอนันต์
2561การนำเทคโนโลยีบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการสอบสวนคดีอาญาธีรัช เทพรักษาใจ
2562การบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 : ศึกษากรณีการยึดอำนาจการปกครองของคณะรัฐประหารกนกรัตน์ ธรรมพนิชวัฒน์
2558การสอบสวนคดีอาญากรณีผู้ต้องหาเป็นเจ้าพนักงานตำรวจอิทธิพล ดาววงศ์ญาติ
2566การใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดีเกี่ยวกับการค้าโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ที่ผิดกฎหมายในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตรองกมล ขีดวัน
2556ความชอบธรรมของอำนาจในการอภัยโทษชฎารัตน์ ทองรุต
2558ความรับผิดทางอาญา กรณีการกระทำความผิดต่อศพเอมวิกา กิติมา
2561ความรับผิดโดยเคร่งครัดกับความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารฐิติพร เหล่าอิสริยกุล
2559มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยผู้วิกลจริตสิทธินนท์ กี่สุขพันธ์
2563มาตรการพัฒนาระบบการพิสูจน์ความจริงในคดีอาญา: ศึกษาเรื่องการสนับสนุนให้พยานบุคคลเบิกความตรงความจริงรชตะ ธรรมนิยม
2565วิวัฒนาการการกำหนดความผิดทางอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์พุฒิพงศ์ จวบความสุข
2561วิวัฒนาการการกำหนดความผิดทางอาญาฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ปราโมทย์ สุวิมลธีระบุตร
2556วิวัฒนาการของกระบวนการลงโทษจำคุกในประเทศไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงธัญวรัตน์ ตั้งกาญจนานนท์