Browsing by Author ชัยณรงค์ โลหชิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การทำหมันสุนัขโดยวิธีตัดหลอดนำน้ำอสุจิประโยชน์ ตันติเจริญยศ; ชัยณรงค์ โลหชิต; จินดา สิงห์ลอ; กัลยาณี ตันศฤงฆาร; เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย; ปิยลัมพร หะวานนท์
2539การผลิตตัวอ่อนจากการปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์ที่เก็บจากรังไข่ลูกโค : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; ชัยณรงค์ โลหชิต; วิชัย ทันตศุภารักษ์; ศิริวัฒน์ ทรวดทรง; จินดา สิงห์ลอ
2533การย้ายฝากตัวอ่อนระหว่างกระบือพันธุ์มูร่าห์และกระบือปลัก : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป; ชัยณรงค์ โลหชิต; โคบายาชิ, กุนจิโร
2547การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรังไข่ และระดับฮอร์โมนเอสตร้าไดอัล-17 เบต้าภายหลังการคลอดในแม่ม้าลูกผสมพันธุ์พื้นเมืองของไทยศศิธร พนโสภณกุล, 2518-
2544การศึกษาการแท้งลูกจากเชื้อเฮอร์ปีสไวรัสในแม่ม้า และการสำรวจความชุกของโรค EHV-1 ในฟาร์มเพาะพันธุ์ม้าปัทมา ฤทธิ์ฤาชัย, 2514-
2545การศึกษาการใช้ ด๊อกโซรูบิซิน ในการลดขนาดมะเร็งเต้านมในสุนัขสุกัญญา มณีอินทร์,|d2519-
2524การเปรียบเทียบวิธีศัลยกรรมแก้ไขไส้เลื่อนสะดือสุกร : รายงานผลการวิจัยอติชาต พรหมาสา; ชัยณรงค์ โลหชิต
2543การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคนมโดยวิธีฉีดพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา เข้ามดลูกสุภาพรรณ บุตรเจริญ
2544การใช้ผลผลิตของอองโคยีน c-erbB-2 และซัพเพรสเซอร์ยีน p21 ในการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมสุนัขสิริขจร ตังควัฒนา, 2513-
2537การใช้ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินเพื่อกระตุ้นการเจริญของฟอลลิเคิลในรังไข่ของลูก กระบือปลักก่อนวัยเจริญพันธุ์ : รายงานผลการวิจัยมงคล เตชะกำพุ; ชัยณรงค์ โลหชิต; วิชัย ทันตศุภารักษ์; วันเพ็ญ ศรีอนันต์; จินดา สิงห์ลอ; จินตนา อินทรมงคล
2545ประสิทธิภาพของวัคซีนรวมป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอสต่อการเจริญเติบโต และสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาวทดแทนธนศักดิ์ บุญเสริม, 2516-
2545ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในโคนมหลังคลอดโดยใช้พีจีเอฟทูอัลฟาและพีจีเอฟทูอัลฟาร่วมกับจีเอ็นอาร์เอชชัยวัฒน์ จรัสแสง, 2512-
2546ผลของการฝัง จี เอ็น อาร์ เอช อะโกนิสต์ ใต้ผิวหนังต่อระบบสืบพันธ์สุนัขเพศเมียก่อนวัยเจริญพันธุ์ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย
2544ผลของการเก็บซ้ำและระดับความดันที่มีต่ออัตราการเก็บและคุณภาพของโอโอโซต์ ในการเก็บโอโอไซต์ด้วยวิธีโอพียูในกระบือปลักเอกชาติ พรหมดิเรก
2550ผลของระยะเวลาในการใช้ จี เอ็น อาร์ เอช อะโกนิสต์ ชนิดฝังเข้าใต้ผิวหนัง ต่อวงรอบการเป็นสัดระดับโปรเจสเตอร์โรน และการเปลี่ยนแปลงของมดลูกและรังไข่ในสุนัขเพศเมียกนกกาญจน์ สุภัครพงษ์กุล