Browsing by Author ชัยพร ภู่ประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการไฮบริด : ไฮโดรไซโคลน โคแอกกูเลชัน ฟลอกกูเลชันและการลอยตะกอนในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำวรศิริ เสียงสนั่น
2554การกำจัดไนเทรตด้วยกระบวนการดีไนทริฟิเคชันในถังปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดที่ใช้เม็ดยางเป็นวัสดุตัวกลางวนิดา ห่อคำ
2552การดูดซับลิกนินและแทนนินด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้เป็นวัสดุช่วยตกตะกอนจากกระบวนการเอเอสแล้วอิสริยาภรณ์ บุญยืน
2555การบำบัดน้ำเสียซีโอดีต่ำด้วยระบบแอนแอโรบิกฟลูอิดไดซ์เบดที่ใช้เม็ดยางเป็นวัสดุตัวกลางโดยไม่มีการหมุนเวียนน้ำภายในธิภาพร ศิรินุกุลวัฒนา
2554การบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันตัดและน้ำเสียปนเปื้อนสาหร่ายด้วยกระบวนการทำให้ลอยตัวด้วยอากาศละลายร่วมกับกระบวนการโคแอกกูเลชันพชร โพธิ์ทอง
2556การประยุกต์ใช้ระบบไฮบริดไฮโดรไซโคลนและถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดในการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนสีย้อมศุภบุศย์ ดำรงค์กิจการ
2552การประยุกต์ใช้ไฮโดรไซโคลนและไฮโดรไซโคลนที่ติดตั้งกริตพอท เพื่อใช้ในการกำจัดกรวดทรายในโรงบำบัดน้ำเสียชุมชนดินแดงสนธิลักษณ์ สุขะสุคนธ์
2558การพัฒนากระบวนการไฮบริดไฮโดรไซโคลนและการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ด เพื่อใช้ในการบำบัดสีที่เกิดจากลิกนินในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษสุภนิช เลิศลาภวศิน
2556การพัฒนากระบวนการไฮบริดไฮโดรไซโคลนและการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดเพื่อใช้ในการบำบัดสีในกระบวนการผลิตน้ำประปาลักษิกา กองวิเชียร
2559การพัฒนากระบวนการไฮบริดไฮโดรไซโคลนและการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ชนิดเกล็ดแบบไหลต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการบำบัดสีในน้ำเสียปนเปื้อนลิกนิน จากโรงงานผลิตกระดาษศกานต์ จงจิตร
2559การวิเคราะห์กลไกการแยกสาหร่ายออกจากเฟสของเหลวด้วยกระบวนการทำให้ลอยด้วยอากาศละลาย ทางด้านรูปแบบการไหลและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ธวัชชัย จินตธีรชัย
2559การศึกษาการอุดตันและกระบวนการล้างย้อนในการประยุกต์ใช้หัวกระจายอากาศแบบเซรามิคแทนที่หน่วยตกตะกอนในระบบเอเอสเธียรสิทธิ กิตติจิตต์
2551การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ไฮโดรไซโคลนและไฮโดรไซโคลนที่ประกอบด้วยกริตพอทเป็นหน่วยบำบัดขั้นต้นในระบบผลิตน้ำประปาอ้อทิพย์ จีรพรชัย
2552การศึกษาถังปฏิกิริยาแบบอากาศยกเพื่อกำจัดความขุ่นในน้ำกันตพงศ์ ผิวเหลือง
2559การเติมสารอินทรีย์คาร์บอนเป็นลำดับขั้นในถังปฏิกรณ์ดีไนทริฟิเคชันฟลูอิดไดซ์เบดที่ใช้เม็ดยางเป็นวัสดุตัวกลางสุภาณี โนใหม่
2551การเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนของสลัดจ์ในระบบเอเอสด้วยวัสดุช่วยตกตะกอนเอกลักษณ์ ไชยพันธุ์
2556การใช้ถังปฏิกิริยาไฮบริด : ไฮโดรไซโคลน โคแอกกูเลชัน-ฟล็อคคูเลชัน และการลอยตะกอน ที่มีการเวียนน้ำกลับภายใน ในการผลิตน้ำประปารัชนัน ชำนาญหมอ
2553การใช้ไฮโดรไซโคลนแบบอนุกรมและไฮโดรไซโคลนที่ติดตั้งกริทพอตแบบอนุกรมเป็นหน่วยบำบัดขั้นต้นในการผลิตน้ำประปาธัญยธรณ์ สวัสดิวงษ์
2538ผลของค่าอัตราส่วนซีโอดีต่อไนโตรเจนที่มีต่อระบบแอ็กติเวดเต็ดสลัด จ์ ที่ใช้ในการกำจัดไนโตรเจนออกจากน้ำเสียชุมชนที่มีความเข้มข้นต่ำชัยพร ภู่ประเสริฐ
2552ผลของชนิดและขนาดวัสดุช่วยตกตะกอนที่มีต่อประสิทธิภาพการตกตะกอนในระบบเอเอสสถิตรัตน์ รอดอารี