Browsing by Author ชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การกำจัดโลหะหนักในน้ำโดยใช้ขี้เถ้าลอยจันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์
2547การนำกลับโปรตีนจากน้ำล้างแป้งถั่วเขียวโดยกระบวนการแช่เยือกแข็งแบบผลึกเดี่ยวสโรชา รัตนศิลป์
2539การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากกากมันสำปะหลังโดยการใช้เอนไซม์ และอัลทราฟิลเทรชันสุนีย์ โชตินีรนาท
2543การผลิตฟิล์ม และสมบัติทางกายภาพของฟิล์มเซลลูโลสจากแบคทีเรีย-ไคโตแซนทิพวัลย์ วัชรอาภานุกร
2546การผลิตเซลลูโลสจาก Acetobacter sp. TISTR 975 โดยใช้ถังหมักทรงกระบอกแบบหมุนบุญฤทธิ์ ฤทัยคงถาวร, 2519-
2546การผลิตแซนแทนกัมในถังหมักโดยใช้ไฮโดรไลเซทจากผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปุณยนุช วชิรวรรณกุล
2537การผลิตแผ่นกรองซิลิกาจากแกลบประภาศรี พันธุจริยา
2540การผลิตโปรตีนเข้มข้นจากใบมันสำปะหลังโดยการปรับสภาพใบ ด้วยความร้อนและสารเคมีภรณี ศรีเสาวลักษณ์
2554การเปรียบเทียบการทำงานของเอนไซม์ไลเพสจากรำข้าวดิบและรำข้าวที่สกัดน้ำมันออกแล้วปัทมา ฤาชาฤทธิ์
2547การใช้วิธีทำให้เข้มข้นในการผลิตไวน์หม่อน (Morus alba L.)พงศ์กมล พงศ์สยาม
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตไมโครแคปซูลของบีตาแคโรทีนด้วยวิธีออริฟิซวรลักษณ์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
2544ผลของความชื้น ทรีฮาโลสและพอลีเมอร์ชีวภาพต่อการดูดกลืนน้ำมันในแบบจำลองปริยา ถนัดอักษร, 2519-
2548ผลของพันธุ์และระดับการขัดสีข้าวต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีระหว่างการหมักไวน์ข้าวพรพิมล ควรรณสุ
2556ผลของอุณหภูมิหมักต่อไอโซเอมิลแอลกอฮอล์และอะซิทัลดีไฮด์ในสาโทพงศธร พูนพิพัฒน์