Browsing by Author ชุษณา สวนกระต่าย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การคัดกรองการติดเชื้อคลอสตริเดียมดิฟฟิซิลโดยเอนไซม์อิมมูโนเเอสเสย์สำหรับกลูตาเมตดีไฮโดรจีเนสในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่รับไว้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รติมา อิสระชัยกุล
2548การตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีในผู้ป่วยเอดส์ที่มีการตอบสนองของไวรัสต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์เลลานี ไพฑูรย์พงษ์, 2517-
2557การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผิวหนัง2% คลอเฮ็กซิดีนใน 70% เอทานอลและ 5% โพวิโดนไอโอดีนใน 70% เอทานอลเพื่อป้องกันการพบเชื้อที่สะสมรวมกลุ่มบริเวณปลายใส่สายสวนหลอดเลือดดำสุรีพร แซ่เล่า
2558การวิจัยไปข้างหน้าเปรียบเทียบระหว่างทิงเจอร์ 2% คลอเฮกซิดีนและทิงเจอร์ 5%โพวิโดนไอโอดีนในการเป็นแอนติเซปติกสำหรับการฆ่าเชื้อที่ตำแหน่งเจาะเลือดดำ: ผลต่ออัตราการปนเปื้อนของการเพาะเชื้อในเลือดพลากร พนารัตน์
2546การวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอดชนิดได้ผลเร็ว ด้วยวิธีการระบบ บีดี โพรบเทค อีทีพจน์ อินทลาภาพร
2547การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวีด้วยยาแอมโฟเทอริซินบีแบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวันมาลี เตชพรรุ่ง
2549การศึกษาทางแบคทีเรียของการรักษาด้วยยาเคฟไตรอะโซนในการติดเชื้อที่กรวยไตแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยหญิงซึ่งเกิดจากเชื้อเอชเชอริเชีย โคไร, เคลปซิลลา และโปรเตรียส ไมราบิลิส ที่สร้างและไม่สร้างเอนไซม์เบต้าแลกตาเมสสุพรรณี จิรจริยาเวช
2557การศึกษาเปรียบเทียบ ยา วอริโคนาโซล และยาหลอก เพื่อการป้องกันการติดเชื้อราแบบลุกลามในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันชนิดไมอีลอยด์ ที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดอรวลี ดิษยะกมล
2553การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเพาะเชื้อขึ้นเชื้อจุลชีพสองหรือสามตัวอย่างเลือดเพาะเชื้อธีรารัตน์ ฉันทชล
2547การศึกษาไปข้างหน้าของการรักษาด้วย เศฟไตรอะโซน ในการติดเชื้อที่กรวยไตในผู้ป่วยหญิงซึ่งเกิดจากเชื้อ เอชเชอริเชีย โคไล และ เคลปซิลลาที่สร้างเทียบกับไม่สร้างเอ็นซัยม์เบต้าแลกตาเมสกมลวรรณ จุติวรกุล, 2519-
2555การเปรียบเทียบการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในผู้ป่วยเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส ในกลุ่มที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 มากกว่า 200 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรเทียบกับกลุ่มที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดซีดี 4 มากกว่า 350 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรพิทักษ์ เดชพรเทวัญ
2545การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคปอดบวมที่เกิดในชุมชนที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปิลันธนา ปรัศว์เมธีกุล
2547ความชุกของต่อมหมวกไตทำงานไม่พอเพียงในผู้ป่วยเอดส์วิกฤตเปรียบเทียบกับไม่วิกฤตที่รับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วิชิต ประสานไทย
2559ความถูกต้องแม่นยำของแรปิเดคคาร์บาเอนพีในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเคล็บซีลล่านิวโมเนียอีที่สร้างเอนไซม์คาร์บาพีเนมเมสในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ณัชชา แซ่เตียว
2551ความผิดปกติของไตจากยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซโพรซิล ฟูมาเรต ในผู้ป่วยเอดส์ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กอบโชค วรธนารัตน์
2555ประสิทธิภาพของการบริหารยาปฏิชีวนะ 2 ชนิดตามความไวของเชื้อเปรียบเทียบกับการให้ยาปฏิชีวนะ 1 ชนิด ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะช่องท้องอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบนลินี สายประเสริฐกิจ
2555ปัจจัยในการสร้างเอนไซม์เบต้า-แลกแทมเมสชนิดครอบคลุมและ/หรือค่าจุดตัด ของความเข้มข้นระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อสามารถทำนายผลการรักษาทางจุลชีววิทยาในผู้ป่วยกรวยไตอักเสบแบบเฉียบพลันที่เกิดจากแบคทีเรียเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีที่รักษาโดยยาเซฟไตรแอ็กโซนพัณณวดี อุปถัมภ์นรากร
2551ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ใหญ่ที่เกิดจาก Escherichia coli หรือ Klebsiella pneumoniae ที่ผลิต Extended-spectrum β-lactamases (ESBLS) ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทยไพโรจน์ เสาน่วม
2549โรคติดเชื้อจากสัตว์ที่ปรากฏขึ้นใหม่และปรากฏขึ้นอีก : รึว่าปัญหานี้ยิ่งใหญ่เกินแก้ไข ?ชุษณา สวนกระต่าย