Browsing by Author ชูเวช ชาญสง่าเวช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ : แนวทางสำหรับประเทศไทยชูเวช ชาญสง่าเวช
2542การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตท่อไอเสียรถยนต์ภัทรา หิตตราวัฒน์
2541การประยุกต์เทคนิคควอลิตีฟังก์ชันดีพลอยเมนต์ สำหรับการปรับปรุงงานขาย : กรณีศึกษาโรงงานผลิตท่อโพลิเอทิลีนอภิชาติ จำปา; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
2539การประสานการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยระบบวางแผนความต้องการวัสดุวิศาล ศรีวิศาล
2542การประสานงานเพื่อพัฒนาแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ในโรงงานสิ่งทอ โดยวิธีการวิศวกรรมควบคู่แบบทีมงานสุภาวดี นาคะเจริญ
2538การปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิตของโรงงานตู้เย็น สำหรับมาตรฐาน มอก. 9000ธนา บุญประสิทธิ์
2545การพัฒนาระบบการอนุมัติชิ้นส่วนก่อนการผลิตจริงสำหรับก้านต่อพวงมาลัยสหพล บูรสุขสวัสดิ์
2547การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดธนัท ภู่วรวรรณ, 2523-
2546การวัดมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาชูเวช ชาญสง่าเวช
2547การวิเคราะห์ระบบคะแนนของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชญานิน อารมณ์รัตน์, 2524-
2548การวิเคราะห์สูตรคำนวณมูลค่าการลงทุนโดยเทียบกับมูลค่าหุ้นของบริษัทมหาชนในอุตสาหกรรมไทยภัทร ตั้งพานิชยานนท์
2546การวิเคราะห์โครงสร้างการตัดสินใจของปัญหาการเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลาง ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์ตวงทอง เวศนารัตน์
2526การศึกษาปัญหาในโรงงานขนาดย่อยและขนาดกลาง (อุตสาหกรรมรถไถนา)ชูเวช ชาญสง่าเวช
2536การออกแบบระบบค่าแรงงานจูงใจในการผลิตเสื้อผ้านภาพร วิภาวิวัฒน์
2549การเปรียบเทียบบริษัทมหาชนในประเทศไทยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูลอรณิชา อนุชิตชาญชัย
2539การเลือกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ : กรณีศึกษาบริษัทผลิตของเล่นไม้เพื่อการศึกษาวรพจน์ มีถม
2544การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้เทคนิคการจำลองแบบปัญหามงคล สมหมายไชยา
2535การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญในการตัดสินใจทางธุรกิจและอุตสาหกรรมจากแง่มุมทางวิศวกรรมศาสตร์เจริญ โอวาทวรวรัญญู
2543ปัจจัยในการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับการพัฒนา : กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์
2537ผลกระทบของปัจจัยการผลิตในการจัดสรรงบประมาณหลายช่วงเวลา ภายใต้ความไม่แน่นอนกิตติรัตน์ ลีละหุต