Browsing by Author ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 72  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กรอบงานสารสนเทศควบรวมสำหรับการค้นคืนเอกสารมีโครงสร้างในองค์กรนัทธี ศรีหาจักษ์
2551กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับการสนับสนุนบริการตามมาตรฐานไอทิลภาสิต บุณยเกียรติ
2551กระบวนการจัดการอินซิเด้นท์ และการจัดการปัญหาสำหรับการสนับสนุนบริการตามมาตรฐานไอทิลขจรวุฒิ น้อยอนุสนธิกูล
2553การขยายความสามารถตามรอยความต้องการด้วยพฤติกรรมของความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการสุรเชษฐ์ สูรย์ส่องธานี
2555การขยายความสามารถเอดีแอลสำหรับการตรวจทานแผนภาพกิจกรรมชินพัฒน์ แก้วชินพร
2560การขยายตัวจัดเก็บบันทึกจราจรเครือข่ายด้วยสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสชาคริต ผาอินทร์
2548การคลังข้อมูลสำหรับระบบงบการเงินของนิติบุคคลรุจิรดา วัฒนพงศ์
2548การจัดลำดับความสำคัญกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้พิศักดิ์ คุรุเสถียร
2561การจำแนกโครงสร้างจุลภาคไทเทเนียมด้วยโครงข่ายประสาทคอนโวลูชันเต็มรูปสิโรดม มงคลธนาภรณ์
2561การจําแนกรอยโรควัณโรคปอดด้วยโครงข่ายแคปซูลตะวันส่องแสง การย์กวินพงศ์
2556การดึงความรู้บนโค้ดภาษาเก่าแก่อาร์พีจีแสดงเป็นผังงานกชพร สันติปารคู
2556การดึงคอนเซปต์ขับเคลื่อนด้วยแบบจำลองจากชุดคำสั่งเชิงกระบวนงานณพรรษ เมธากุลวัฒน์
2557การถอดรหัสภาพบาร์โค้ดบนพื้นผิวผิดรูปปุณณะ ยศปัญญา
2558การทดสอบความน่าเชื่อถือสำหรับกระแสกระบวนการด้วยการวิเคราะห์ต้นไม้ความผิดพลาดพิมพ์ทิพย์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ์
2553การทวนสอบความเข้ากันได้ส่วนต่อประสานของส่วนประกอบสำหรับการบูรณาการผลิตภัณฑ์วันทนา อารีประยูรกิจ
2559การทำนายเนื้อหาที่ดึงดูดใจเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเฟซบุ๊กแบบออร์แกนิกณัฐพงศ์ พันธุศิลป์
2551การประมาณขนาดซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์วริศ สาประเสริฐ
2548การประยุกต์ใช้แบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก เพื่อจำแนกประเภทจากกฎความสัมพันธ์ของประเภทนภาพรรณ ยิ่งชาญกุล, 2524-
2560การพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยเหลืองานเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยไมโครเซอร์วิสรัชย์ฐิดา วงศ์ศักดิ์ถาวร
2552การพัฒนาระบบจัดการงานประชุมวิชาการด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสพงศธร น้อยมณี