Browsing by Author ฐานบ ธิติมากร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การกระจายตัวของความเร็วคลื่นเฉือนระดับตื้น บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ภิรายุ สุริชัยพาณิชย์
2560การจัดหมวดหมู่หินทางวิศวกรรมสำหรับประเมินเสถียรภาพของลาดเอียงหิน บริเวณเขื่อนน้อย ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรีชาญรัตน์ เมินขุนทด
2556การประยุกต์เทคนิคการสำรวจวัดความต้านทานไฟฟ้าเพื่อประเมินการรุกล้ำของน้ำทะเลในชั้นน้ำไร้แรงดัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีปาริชาต ศรีเสน
2560การประยุกต์ใช้เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์เพื่อระบุขอบเขตการปนเปื้อน บริเวณเหมืองดีบุกเก่า อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีสุจิตราพร โพธิ์ชัย
2554การลำดับชั้นตะกอนชายหาดจากข้อมูลการหยั่งธรณีฟิสิกส์ระดับตื้นบริเวณเขาไม้รวก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทินพัทธ์ กุลวาชัย
2560การวิเคราะห์การตอบสนองต่อแรงแผ่นดินไหวของดิน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายคมกฤษ อ่อนแก้ว
2554การสำรวจธรณีฟิสิกส์แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ธาริณีย์ จิรคงสวัสดิ์
2557การสำรวจนํ้าบาดาลด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าบริเวณ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีกิตติภพ กวางทอง
2558การสำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างพื้นที่หน่วงน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัยภณสา อินทริต
2560การสำรวจแบบจำลองโพรงใต้ผิวทางคอนกรีต ด้วยวิธีสำรวจหยั่งลึกด้วยสัญญาณเรดาร์แบบสามมิติอาทิมา โคจิมะ
2556การสำรวจแหล่งสะสมตัวของทรายโดยวิธีธรณีฟิสิกส์เพื่อการ ออกแบบและการพัฒนาณรงค์ศักดิ์ ราชูการ
2552การหาความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินของกรุงเทพฯ ด้วยวิธี พาสซีพ รีโมท เอ็ม เอ เอส ดับเบิลยูอาทิตย์ ดรบุญล้น
2557การหาค่าความเร็วคลื่นเฉือนของดินด้วยสายพานรับสัญญาณคลื่นพื้นผิวแบบเอ็มเอเอสดับเบิ้ลยู บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดลำพูนธนบดี แร่นาค
2552รูปแบบสัญญาณคลื่นไหวสะเทือนจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีเอวีโอของกลุ่มความผิดปกติระดับตื้นต่างชนิดบริเวณพื้นที่ศึกษาเขตสัมปทานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอุบลในอ่าวไทยนิรุตย์ ทองพันธุ์
2560ลักษณะการสะสมตัวของเนินทรายลมหอบชายฝั่งทะเล โดยการหยั่งธรณีฟิสิกส์บริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปาณัสม์ รักกสิกร
2559ลักษณะทางกายภาพของทางน้ำโบราณโดยการสำรวจธรณีฟิสิกส์ระดับตื้น จากอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศิรวัชร์ อุดมศักดิ์
2559ลักษณะเฉพาะการสะสมตัวของตะกอนสันทรายริมหาดโดยวิธี จีโอเรดาร์ อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิติภัทร พูลทรัพย์
2554สำรวจแหล่งแร่เหล็กโดยวิธีการวัดค่าสนามแม่เหล็กบริเวณอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาสุธาศิน เจียมจิตร
2561หลักฐานทางธรณีสัณฐานวิทยาและตะกอนวิทยาของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลสมัยโฮโลซีน บริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศุภวิชญ์ ขำเดช
2554แผนที่ความเร็วคลื่นเฉือนระดับตื้น และการแบ่งชนิดของดินเพื่อประเมินผลกระทบจากแผ่นดินไหวบริเวณอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายสราลี จันทร์หนู