Browsing by Author ฐิรวัตร บุญญะฐี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การคาดการณ์แรงสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มด้วยการวิเคราะห์สมการคลื่นช่อธรรม ศรีนิล
2555การคำนวณย้อนกลับจากเส้นโค้งการกระจายของคลื่นเรลีย์เพื่อการสำรวจชั้นดินทางวิศวกรรมนฤวัต กลอยเทพ
2554การประยุกต์ใช้ระบบกลไฟฟ้าจุลภาคเพื่อพัฒนามาตรวัดการเคลื่อนตัวแนวราบในที่ชิตณุพงศ์ ชัยสุขนิพัทธ์
2549การประเมินค่าความถูกต้องของค่าพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบเสาเข็มเจาะโดยวิธีพลศาสตร์จักรกฤษณ์ จันจัด
2547การปรับความละเอียดของโครงข่ายชนิดเอชสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคพงศธร สนธิประสาท, 2523-
2551การพัฒนาระบบการตรวจวัดการทรุดตัวของอุโมงค์สุวิทย์ ทิพย์ยาน
2547การหาความสัมพันธ์ระหว่างโมดูลัสเฉือนกับความเครียดเฉือนโดยเบนเดอร์อิลิเมนต์ณรงค์ศักดิ์ บุญยศ
2549การหาค่าความเร็วคลื่นเฉือนด้วยเบนเดอร์อิลิเมนต์และขบวนคลื่นรูปไซน์แปรความถี่ครรชิต สงฆ์สุวรรณ
2553การเปรียบเทียบผลการสำรวจเชิงจีโอฟิสิกส์ด้วยการวิเคราะห์คลื่นผิวแบบหลายช่องสัญญาณแบบแอคทีฟและแพสซีฟเดชฤทธิ์ รัตนพร
2555ค่าตัวคูณความต้านทานสำหรับการประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มตอกเฉลิมพล วิเศษทุม
2545ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงหน่วยแรงประสิทธิผลที่มีต่อค่าสัมประสิทธิ์ความซึมได้ของดินเหนียวเจษฎา บุญอาจ
2556พฤติกรรมดินเหนียวอ่อนกรุงเทพมหานครในงานขุดดินและพารามิเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์วันปิยะ สานุกูล
2548อะแดฟทีฟไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์การทรุดตัวของเสาเข็มสุริยันต์ แก่นภักดี