Browsing by Author ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การติดตามการเจริญและการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตโดย Pseudomonas sp. สายพันธุ์ A41 ในอาหารที่มีน้ำมันและกรดไขมันเป็นแหล่งคาร์บอน : รายงานผลการวิจัยจิราภรณ์ ธนียวัน; ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์; นพรัตน์ วานิชสุขสมบัติ
2552การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เพื่อประเมินการปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์อาหาร : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิริพัสตร์ ไชยันต์; ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์; ดวงหทัย เพ็ญตระกูล
2546การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกลิ่นและรสของน้ำนมโคณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์; ธรรมนูญ หนูจักร; ศิริพัสตร์ ไชยันต์, ม.ล.; ปกรณ์ วรานุศุภางกุล; พุทธรักษา วิลาสุวรรณ
2547การสร้างผักบุ้งจีน Ipomaca aquatica Forsk แปลงพันธุ์ที่มียีนระบุรหัสเซอรีนแอซีทิลแทรนส์เฟอเรสจาก Arahidopsis thaliana และยีนระบุรหัสซิสเตอีนซินเตสจากข้าวจ้าว Oryza sativaจอมขวัญ มีรักษ์
2550ความหลากหลายของยีสต์และราจากลูกแป้งในจังหวัดน่าน : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยชุลี ยมภักดี; จิราภรณ์ ธนียวัน; ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์
2552ประชากรจุลินทรีย์และคุณภาพของสาโท การเปรียบเทียบระหว่างการใช้หัวเชื้อลูกแป้งและเชื้อบริสุทธิ์ผสมที่แยกได้จากลูกแป้งอำภา หลวงคล้ายโพธิ์
2553สปีชีส์ของยีสต์กับบทบาทในการผลิตสารให้กลิ่นในสาโทศศิกานต์ บ่อผล
2554สายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อการหมักเอทานอลเชื้อเพลิง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อัญชริดา อัครจรัลญา; สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์; ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์; วาสนา โตเลี้ยง
2554โครงการวิจัยนำร่องการใช้ระบบเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวงหลายคอลัมน์ในการบำบัดน้ำใต้ดินที่มีสารปนเปื้อนจากการผลิตน้ำมันดิบ : รายงานการวิจัยอุรา ปานเจริญ; สุรเทพ เขียวหอม; ณัฐชนัญ ลีพิพัฒน์ไพบูลย์; กอบบุญ หล่อทองคำ