Browsing by Author ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 50  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ในโรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทรงพล เสนาะล้ำ
2555การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นในการสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับรางวัลนวัตกรรมจิตตสาร ศรีอุดมชัย
2555การประยุกต์ใช้ระบบไชนินในการลดของเสียประเภทรูเข็ม แตก ด้านข้างและแตกบริเวณบ่อเก็บของเสียในการผลิตโถสุขภัณฑ์วรัญญา ตีรณะวาณิช
2556การประยุกต์ใช้เทคนิคการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพกับเซิรฟโคล สำหรับศูนย์บริการลูกค้าวราภรณ์ โยธินศิริกุล
2553การปรับปรุงกระบวนการวางแผนสำหรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีการเทียบเคียงชลดา กลิ่นหอมยืน
2555การปรับปรุงการจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูปในโรงงานผลิตสปริงรถยนต์พงษ์สวัสดิ์ เอี่ยมสำอางค์
2558การปรับปรุงคุณภาพการบริการห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนันทภัทร วรเสาหฤท
2557การปรับปรุงคุณภาพโรงอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณัฐ ถิรธรรมานุกูล
2552การปรับปรุงระบบการบริหารวัสดุคงคลังในอุตสาหกรรมก๊าซและปิโตรเลียมในประเทศไทยเฉลิมพล เปล่งวัฒน์
2556การปรับปรุงระบบคุณภาพขององค์กรภาครัฐพรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา
2557การปรับปรุงระบบบริการยานพาหนะ โดยประยุกต์แนวคิด ลีน ซิกซ์ ซิกม่าปฏิภาณ จารุมณี
2552การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริยดา จันทรวัฒนาวณิช
2555การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อใช้ติดตามและตรวจสอบกลับของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันรำข้าวดิบณัฏฐ์นวัต คีติกาสุตนันท์
2552การพัฒนาการประกันคุณภาพหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการตามเกณฑ์ ABETปูรณัตถ์ วงศ์กมลรัตน์
2552การพัฒนาซอฟต์แวร์การแปรหน้าที่เชิงคุณภาพพรหมพงษ์ ลิ้มโชคอนันธ์
2564การพัฒนาระบบนิเวศการร่วมลงทุนในธุรกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย : เร่งยกระดับประเทศไทยสู่สเกลอัพ 2030ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย; ศันธยา กิตติโกวิท; คณิสร์ แสงโชติ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ; จรสวรรณ โกยวานิช; อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง; พิมลรัตน์ สถาวรวงศ์; เพ็ญนภัส จิรชัย
2553การพัฒนาระบบประกันคุณภาพโดยบูรณาการระบบ ISO 9001:2008 และ มาตรฐานความปลอดภัย IAEAฐิติ นุ่มนวล
2552การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือทางคุณภาพนภสร ทานต์พิมาน
2556การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้มาตรฐานระบบคุณภาพและเครื่องมือการจัดการคุณภาพศรัณญา สุขการณ์
2551การพัฒนาโปรแกรมสำหรับทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นณัฏฐ์นิรินธน์ พันธุมจินดา