Browsing by Author ณัฐพร โทณานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การกำจัดไอออนของเหล็กและนิกเกิลจากน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (สายพันธุ์ออสซิลลาทอเรีย)ปารวีย์ ถนอมทรัพย์
2557การดูดซับยูเรียในสารละลายโดยใช้คาร์บอนโมโนลิทที่มีรูพรุนแบบลำดับขั้นณัฐพล นิลประดับแก้ว
2561การดูดซับสารพาราควอตโดยไบโอชาร์ที่มีสมบัติแม่เหล็กซึ่งได้จากเปลือกข้าวโพด สกลสุภา ดำดิบ
2555การปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงโดยใช้ท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นร่วมกับแผ่นทองคำเปลวกษมา วัฒนาเนตร
2547การปรับปรุงสมบัติความเป็นรูพรุนของรีโซซินอลฟอร์มัลดีไฮด์คาร์บอนเจล ที่ผ่านขั้นตอนการทำให้แห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟซึ่งเตรียมโดยใช้คลื่นเหนือเสียงยรรยง วารีนิล, 2523-
2545การพัฒนาปุ๋ยเคมีชนิดปลดปล่อยช้า ที่เคลือบด้วยโปรตีนจากกากถั่วเหลืองณัฐ งามเจตนรมย์, 2517-
2554การพัฒนาแผ่นซีเมนต์เสริมเส้นใยกาบหมากระวิวรรณ สหัสธรรมรังษี
2553การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรเจือด้วยสารซัลเฟอร์โดยเทคนิคดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงอรัญญา แซ่เฮ้ง
2558การสังเคราะห์อนุภาคนาโนทองด้วยไซยาโนแบคทีเรียที่อยู่ในระบบน้ำหล่อเย็นแบบไหลวนเปิดสราวุฒิ ไกรทอง
2553การเตรียม, การวิเคราะห์ลักษณะ และสมบัติโฟโต้โวลตาอิกของท่อนาโนไททาเนตจากวัสดุราคาถูกพิสุทธิ์ เจริญรัตน์
2558การเตรียมผลึกนาโนเซลลูโลสจากเยื่อเซลลูโลสความบริสุทธิ์สูงด้วยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด และการสลายตัวจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันสุรเชษฐ์ เอียตระกูลไพบูลย์
2550การเตรียมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ประกอบแต่งไม้พลาสติก ที่เตรียมจากพอลิไวนิลคลอไรด์และผงไม้กมลรัตน์ คณาวัง
2561คาร์บอนรูพรุนจากเปลือกข้าวโพดเป็นวัสดุแคโทดสำหรับแบตเตอรี่ไอออนอะลูมิเนียมประจุไฟซ้ำได้กัณทิมา ขำศรีทรง
2543ปฏิกิริยาดีคาร์บอกซิเลชันและปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพของน้ำมันเปลื่อกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์มโน ลิ่มวรพันธุ์
2544ผลของอุณหภูมิการผสม ขนาดอนุภาคยางใช้แล้วและอัตราส่วนของยางใช้แล้วต่อยางมะตอยที่มีต่อสมบัติของสารเคลือบผิวที่ผลิตจากยางใช้แล้วเพียงพิศ วงศ์มณีนิล
2551สีย้อมธรรมชาติจากใบไม้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงณิชาภา เจนกสิกิจ
2547อิทธิพลของคลื่นเหนือเสียงที่มีต่อลักษณะสมบัติรูพรุนของรีโซซินอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ เจล และ คาร์บอนเจลอดิศักดิ์ ไสยสุข, 2522-
2554แผ่นซีเมนต์เสริมเส้นใยกาบหมากและใยมะพร้าวสกุล ปิยะธรรมาภาพ
2545โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและทดสอบระบบป้องกันการแพร่กระจายของอนุภาคฝุ่นโดยใช้ตาข่ายเปียกวิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล; ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; หทัยชนก ดุริยะบรรเลง; ณัฐพร โทณานนท์