Browsing by Author ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019Spark Steaming Framework for Large-Scale Multi-Stream Data Analytics-
2547กรอบการประสานการทำงานร่วมกันของบีเพลสำหรับกริดเซอร์วิสพิเชษฐ์ อำนวยกาญจนสิน
2558การจัดกำหนดการของข้อความสำคัญสำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติพลไทย กลิ่นสัมผัส
2559การจัดสรรชิ้นส่วนข้อมูลบันทึกสารสนเทศในมองโกดีบีบุญญฤทธิ์ อุณหะวัฒน์
2544การดึงข้อมูลล่วงหน้าบนเว็บโดยเปลี่ยนแปลงตามแบนวิดท์ภรศิษฐ์ ธนวุฒิวัฒน์
2556การตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบแบบซอฟท์เรียลไทม์โดยวิธีการวิเคราะห์ล็อกแบบกระจายปัญญา กิตติพิพัฒนถาวร
2551การทำซ้ำแบบเลซีอัพเดตสำหรับระบบศูนย์สำรองภูวนาถ วงษ์อนุ
2554การประเมินประสิทธิภาพวิธีการแทนที่ข้อมูลในแคชแบบแบ่งบล็อกบนระบบดาตากริดเจษฎา เพ็งสุวรรณ
2556การปรับปรุงอัลกอริทึมการจัดสรรงานสำหรับฮาดูปคลัสเตอร์แบบต่างชนิดโดยใช้หลักการควบคุมการแออัดอภิลักษณ์ ทรงวัฒนาสกุล
2554การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายสำหรับเครือข่ายขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีสำเร็จรูปวีรภัทร พรหมชนะ
2559การรักษาความปลอดภัยของเอกสารในสภาพแวดล้อมที่ผู้ให้บริการคลาวด์ไม่น่าเชื่อถือโมฮำหมัดชารีฟุดดิน สาและอารง
2556การลดค่าใช้จ่ายของพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ด้วยคลาวด์แคชชิ่งแบบท้องถิ่นสุเมธ สิริเรืองอำไพ
2545การวัดและวิเคราะห์สมรรถภาพของโปรแกรมสควิดในระดับมอดูลนุชจรินทร์ อาจปรุ, 2519-
2543การวิเคราะห์ผลกระทบของจำนวนแคชและวิธีการประสานงานที่มีต่อประสิทธิภาพของแคชแบบกระจายรชา โรจนตรีคูณ
2542การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการแทนที่ในพร็อกซีแคชพรทวี วัฒนวิทูกูร
2542การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการแทนที่ในพร็อกซีแคชพรทวี วัฒนวิทูกูร
2544การศึกษาวิธีการคงความต้องกันของเอกสารในเว็บแคช โดยใช้วิธีการส่งข้อความการร้องขอแบบไอเอ็มเอสล่วงหน้าอัมพุชินี พัฒนกำจร
2543การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ขั้นตอนวิธีการบีบอัดข้อมูลกับข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บแคชกัลย์ แก้วแก่น
2546การออกแบบสถาปัตยกรรมของการเผยแพร่สารสนเทศด้านหลักทรัพย์โดยใช้คำบรรยายลักษณะผู้ใช้สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกัน อุตะเดช
2545การออกแบบเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบกระจายโดยการใช้การสมดุลภาระแบบพลวัตและการกระจายการร้องขอโดยพิจารณาจากเนื้อหานุจรีย์ ศรีเพ็ชรดานนท์, 2521-