Browsing by Author ดวงดาว วิชาดากุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การสรุปใจความสำคัญของข้อความแบบสกัดสำหรับข่าวท่องเที่ยวภาษาไทยศรัญญา นาทองห่อ
2561การสรุปใจความสำคัญแบบสกัดจากบทความโดยใช้ออนโทโลยีและวิธีการทางกราฟชุลีพร ยงเกียรติพานิช
2562การออกและแบบพัฒนาวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทวิตเตอร์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตลาดทางการเมืองและกลุ่มผู้บริโภคผ่านการเลือกตั้งในประเทศไทยปี พ.ศ. 2562ชามีมี่ ประเสริฐดำ
2564ชีวสารสนเทศ 1 แนวทางอัลกอริทึมดวงดาว วิชาดากุล
2561ชีวสารสนเทศ 1 แนวทางอัลกอริทึมดวงดาว วิชาดากุล
2562ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มแบบบูรณาการเพื่อการแพทย์แม่นยำของโรคมะเร็งเนด้า เปอิโรเน
2565ระบบสนับสนุนการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลลำดับซ้ำเรียงต่อเนื่องแบบสั้นสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ณัฏฐชัย กุลธรรมนิตย์
2562เครื่องมือทางชีวสารสนเทศเพื่อตรวจหาการแปรผันเชิงโครงสร้างทางพันธุกรรมศักยภาพ ผิวเหลือง
2562เครื่องมือวิเคราะห์แบบรวมสำหรับการแปรผันของจำนวนชุดดีเอ็นเอบนลำดับเอ็กโซมเสาวภาค จันทร์วิกูล