Browsing by Author ตะวัน ลิมปิยากร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กลุ่มประชากรและปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อกลุ่มประชากรไนไตรต์ออกซิไดซิงแบคทีเรียในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งปพิชญา ศรีเทพ
2558จลนพลศาสตร์และกลุ่มประชากรของกลุ่มแอมโมเนียออกซิไดซิ่ง และไนไตรท์ออกซิไดซิ่งในน้ำกร่อยที่การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นแอมโมเนียสูงและต่ำธารเพชร เจริญวุฒิพงศ์
2553จลนพลศาสตร์และผลของแอมโมเนียต่อจำนวนยีน amoA ของแอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงอาร์เคียและ แอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงแบคทีเรียภัทรพร คุนาพงษ์กิติ
2557ออโตโทรฟิคแอมโมเนียออกซิเดชันของแอมโมเนียออกซิไดซิงอาร์เคียและแบคทีเรียในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิค DNA stable isotope probing (DNA-SIP)ปรียาภรณ์ พรกุลวัฒน์