Browsing by Author ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การค้นหาผู้ให้บริการคลาวด์ที่สอดคล้องด้านความมั่นคงกับเมตริกซ์ควบคุมคลาวด์แบบเชิงความหมายจักรินทร์ ทวีจินดา
2549การค้นหาเว็บเซอร์วิสเชิงความหมายด้วยข้อกำหนดอาวล์-เอส โพรเซสโมเดลปิยะ สุวรรณโนภาส
2555การจัดลำดับความเชี่ยวชาญสำหรับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์โชคชัย พุฒตาล
2561การจำแนกข้อความเข้าข่ายหมิ่นประมาทบนสื่อสังคมออนไลน์รัชกฤต อารีราษฎร์
2556การจำแนกความสอดคล้องด้านความมั่นคงของผู้ให้บริการคลาวด์กับเมตริกซ์ควบคุมคลาวด์ณัฐพงศ์ ภุมวารพฤษภ์
2555การตรวจสอบความครบถ้วนของความต้องการในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์โดยการเปรียบเทียบแผนภาพคลาสเชิงแนวคิดปัทมาภรณ์ สายสิม
2553การประกอบเซอร์วิชที่หลายระดับความละเอียดโดยการทำนายเชิงคุณภาพในการให้บริการนิธิโรจน์ วงศ์สว่างพานิช
2550การประกอบเว็บเซอร์วิสอย่างอัตโนมัติด้วยข้อกำหนดอาวล์-เอส โพรเซสโมเดลที่มีข้อบังคับด้านพฤติกรรมเชิงหน้าที่เติมศักดิ์ วะสิโน
2556การประยุกต์แบบรูปความมั่นคงและการโปรแกรมเชิงแง่มุมกับเว็บเซอร์วิซจตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล
2554การประยุกต์แบบรูปสำหรับซอฟต์แวร์ที่ทนต่อความผิดพร่องกับกระบวนการดับเบิลยูเอส-บีเพลทวี ไทยส่งสุวรรณ
2555การประเมินความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ด้านความมั่นคงของผู้ให้บริการคลาวด์นันทพรรณ เป็นสุข
2559การประเมินความเสี่ยงของความต้องการด้านความมั่นคงของระบบสารสนเทศทางการธนาคารโดยอิงแบบรูปการโจมตีกฤษดา รองรัตน์
2558การประเมินความเสี่ยงด้านการสูญเสียความเป็นส่วนตัวของบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ชัชวาลย์ คำหวาน
2555การประเมินความเสี่ยงต่อคอมมานด์อินเจคชันและการปฏิเสธการให้บริการโดยอิงสกีมาข้อมูลของเว็บเซอร์วิซวันวิษา โพธิ์เจริญ
2559การประเมินความไว้ใจได้ของผู้ให้บริการโดยอิงเมตริกซ์ควบคุมคลาวด์จิรายุ กานต์ปริยสุนทร
2556การปรับปรุงการประเมินความคล้ายคลึงเชิงโครงสร้างและเชิงความหมายเพื่อการค้นคืนเว็บเซอร์วิซนิติพันธ์ ป้อมพันธ์
2555การปรับปรุงการวิเคราะห์ขนาดความสามารถของเซอร์วิซด้วยการทำเหมืองกฎความสัมพันธ์บวร เรืองแรงสกุล
2553การพัฒนาบริบทประกอบเชิงกระบวนการโดยอิงสถาปัตยกรรมอิงแบบจำลองเอกวิชญ์ กุลธวัชวิชัย
2554การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการสร้างเว็บเซอร์วิซที่ทนต่อความผิดพร่องด้วยโครงสร้างของบีเพลธันยธร ลีลาวัชรมาศ
2554การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ความสนใจร่วมกันในด้านงานวิจัยสำหรับนักวิจัยนวรัตน์ คำเสียง