Browsing by Author ทักษิณ เทพชาตรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2526การกระจายของอุณหภูมิบนหน้าตัดคอนกรีตรูปกล่องที่อยู่กลางแจังสมยศ ศิริโสภณศิลป์
2529การกระจายของแรงด้านข้างโดยประมาณในโครงอาคารที่แปรขนาดตามความสูงธีรศักดิ์ แสงบุญส่ง
2532การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดสำหรับโครงถักระนาบสุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์
2532การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดโดยวิธีพลาสติก สำหรับโครงเหล็กข้อแข็งวิโรจน์ เตรียมเจริญพร
2532การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะที่สุดโดยวิธีพลาสติก สำหรับโครงเหล็กหลายชั้น ชนิดไร้ยึดโยงทะแยงก่อเกียรติ เธียรภักดีพัฒน์
2544การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับคานคอนกรีตอัดแรงบางส่วนด้วยวิธีซิมเพล็กซ์กนกอร แก้วนิรัตน์, 2520-
2545การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นคอนกรีตไร้คานอัดแรงภายหลังชนิดมีแป้นรองรับหัวเสา ด้วยวิธีซิมเพล็กซ์ภัทรินทร์ เอี่ยมเซี่ยม, 2519-
2542การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นคอนกรีตไร้คานอัดแรงภายหลังด้วยวิธีซิมเพล็กซ์อดินันท์ ธีรานุพัฒนา
2548การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงถักเหล็กในระนาบโดยใช้วิธีอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมวรนาถ แช่มสุวรรณ
2539การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงถักระนาบ ที่มีพฤติกรรมไม่เชิงเส้นโดยใช้วิธีงานสมมุติวีระพงษ์ ไชยสถิตวานิช
2539การคำนวณออกแบบโครงถักเหล็กระนาบอย่างเหมาะสมโดยใช้วิธีงานสมมุติวรพรรณ วงศ์สรรคกร
2526การทดลองและการวิเคราะห์สะพานแบบบ๊อกซเกอร์เดอร์ปลายเฉียงโกเมน ตันฑ์มานะธรรม
2531การวิเคราะห์พลศาสตร์ของอาคารสูงภายใต้แรงลมวิศิษย์ เพชรภูวดี
2526การวิเคราะห์หาค่าโมเมนต์ในพื้นระบบ Flat plate ด้วยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์ : รายงานการวิจัยทักษิณ เทพชาตรี
2532การวิเคราะห์อย่างง่ายสำหรับอาคารสูงภายใต้แรงกระทำด้านข้างทักษิณ เทพชาตรี
2539การวิเคราะห์อิลาสติกอันดับที่สองของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กโดยคำนึงถึงผลของการแตกร้าวขจรศักดิ์ มโนทรัพย์ศักดิ์
2530การวิเคราะห์อีลาสติก-พลาสติก อันดับที่สองของโครงเหล็กข้อแข็งวินัย แก้วกุลฑล
2535การวิเคราะห์และการคำนวณออกแบบโครงเหล็กข้อแข็งด้วยวิธีอิลาสติก-พลาสติกวิริยะ สารพา
2535การวิเคราะห์โครงข้อแข็งด้วยวิธี อิลาสติก-พลาสติก โดยคำนึงถึงผล จาก P-deltaสัญญา เพชรเนียม
2533การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีอิลาสติก-พลาสติก สำหรับโครงเหล็กข้อแข็งศิริวุฒิ ศศิบุตร