Browsing by Author ธงชัย พรรณสวัสดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 48  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2526การกำจัดสารอินทรีย์และสีพร้อมกันโดยใช้ระบบพีเอซี-แอคติเวตเทดสลัดจ์นวลละออ เนียมสอิ้ง
2525การกำจัดสีของน้ำเสียจากการย้อมฝ้าย โดยใช้แมกนีเซียมคาร์บอเนตไฮเดรตเบสิคสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ
2536การกำจัดสีของน้ำเสียจากน้ำย้อมผ้าโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมี ด้วยสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์กาญนิถา ครองธรรมชาติ
2531การกำจัดแอมโมเนียและฟอสเฟตพร้อมกันโดยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีนิธิวัฒ จำรูญรัตน์
2536การตกตะกอนผลึกโครเมียมจากน้ำเสียฟอกหนังโดยการบำบัดด้วยด่างเยาวนุช สุจริตธรรม
2542การตอบสนองของกระบวนการกำจัดฟอสฟอรัสทางชีวภาพแบบเอสบีอาร์ต่อการเติมออร์โธฟอสเฟตบางส่วนที่ขั้นตอนแอโรบิกบุษกร อมรวิทย์
2522การนำกรดโครมิคจากน้ำทิ้งที่มาจากการชุบโครเมี่ยมกลับมาใช้อีก ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนอิออนอุสาหะ ตันอู่สิน
2534การนำกลับอะลูมินัมในรูปสารโคแอกแลนท์จากสลัดจ์อะลูมินัมประนอม ชำนาญ
2536การนำกลับโครเมียมจากน้ำเสียฟอกหนังด้วยโรงทดลองนำร่องชัชวาล จันทร์ดุ้ง
2535การบำบัดน้ำเสียจากภัตตาคารด้วยระบบอาร์บีซีพงษ์ระพิณฑ์ ยุวพันธุ์
2524การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานสุราโดยขบวนการอาร์ บี ซี ที่มีการหมุนเวียนน้ำทิ้งกิตติ โสภณภักดิ์
2536การประมาณราคาเบื้องต้นของระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมศักดิ์ สุรชัยพิทักษ์
2529การประเมินผลความเสียหายจากน้ำท่วมขังฝั่งธนบุรี พ.ศ. 2526วิสูตร เด่นอริยะกูล
2527การศึกษาลักษณะดินเพื่อการใช้ระบบการซึมในการกำจัดน้ำเสียสมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
2539การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะภาพของการกำจัดสี จากน้ำเสียโรงฟอกย้อมระหว่างกระบวนการเอสบีอาร์ แบบธรรมดากับแบบแอนนอกซิก+แอนแอโรบิก/ออกซิกจินตนา แป้นสุวรรณ
2527การสำรวจสารลดสีที่มีศักยภาพสำหรับน้ำเสียจากโรงย้อมอติชาติ ปานเจริญ
2540การเพิ่มประสิทธิภาพของลานตากสลัดจ์ โดยการแยกน้ำส่วนบนออกก่อนเอกพจน์ เหลืองเอกทิน
2539ขนาดรูพรุนที่เหมาะสมของถ่านกัมมันต์เม็ด สำหรับการกำจัดสีจากน้ำเสียโรงงานย้อมผ้าวจน์สิร ประยูรพรหม
2539ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติของการกำจัดความขุ่น โดยกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนแบบไหลขึ้น สำหรับน้ำดิบความขุ่นต่ำสุรเชษฎ์ พลวณิช
2539ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติของการป้อนกลับเพลเล็ต เพื่อลดปริมาณความต้องการสารเคมีในกระบวนการสร้างเพลเล็ตแบบไหลขึ้นกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล