Browsing by Author ธารา ชลปราณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การพัฒนาระบบรองรับการสะเทือนแบบควบคุมด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าปรัชญ์ แจ่มแจ้ง
2536การพัฒนาหัววัดออกซิเจนเพื่อใช้งานภาคสนาม : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว; มานะ ศรียุทธศักดิ์; มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร; ธารา ชลปราณี
2549การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลการเชื่อมและค่าแรงดึงในการเชื่อมสตัดแบบใช้การดิสชาร์จจากตัวเก็บประจุและการออกแบบระบบการเชื่อมที่มีความสมดุลชินภัทร อิงคะประดิษฐ์
2550การออกแบบมัลติแองเกิ้ลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ฉัตรชัย ชารีงาม
2549การออกแบบระบบวัดความชื้นในแป้งโดยใช้แสงช่วง Near-Infraredอรรถชัย ลีลาฤทธิกุล
2531โครงการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : โครงการออปโตอิเล็กทรอนิกส์ : รายงานการวิจัยและพัฒนาชุมพล อันตรเสน; มนตรี สวัสดิศฤงฆาร; บรรยง โตประเสริฐพงศ์; เกรียงศักดิ์ เฉลิมติระกูล; ธารา ชลปราณี