Browsing by Author นภัสสวงศ์ โรจนโรวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การปรับปรุงกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ตัวล็อคชุดหัวอ่านเพื่อลดข้อบกพร่องประเภทระยะความสูงของบอลเพ็ญประภา กล้ากสิการ
2554การปรับปรุงกระบวนการผลิตแกนยึดหัวอ่านสำหรับฮาร์ดดิสก์ โดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ ซิกมามยุรา หนองเส
2554การปรับปรุงกระบวนงานพิจารณาและอนุมัติหลักสูตร โดยใช้แนวคิดลีน ซิกซ์ ซิกมา : กรณีศึกษา สำนักงานบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชชล สมบัติชัยศักดิ์
2553การปรับปรุงความแข็งของแยมและลดเวลาสูญเปล่าของกระบวนการผลิตแยมวัชราวุธ ศรีสุธรรม
2555การปรับปรุงความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์วรัญญา สนเผือก
2551การปรับปรุงค่าพารามิเตอร์สำหรับกระบวนการฉีดพลาสติกกรณีที่มีข้อบกพร่องหลายชนิดวราภรณ์ ขำสนิท
2551การพัฒนากระบวนการการจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงหัวข้อคุณภาพการบริการวัชรพล ภูมิสถิตย์พงษ์
2552การพัฒนาการประกันคุณภาพหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการตามเกณฑ์ ABETปูรณัตถ์ วงศ์กมลรัตน์
2553การพัฒนาคู่มือแนวทางสำหรับการนำแผนภูมิควบคุมไปใช้งานอย่างมีประสิทธิผลในโรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประภาศักดิ์ จิรเศรษฐพงศ์
2554การพัฒนาระบบบริหารนวัตกรรม ตามมาตรฐาน BS 7000 ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์บกบัณฑิดา บุณเดชอิทธิโรจน์
2555การพัฒนาวิธีการเปรียบเทียบความสามารถของหลายกระบวนการอิสระ รักพวก
2555การพัฒนาแนวทางสำหรับการควบคุมกระบวนการโดยใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการผลิตแผ่นลายวงจรชนิดอ่อนศิรินทรา ทันอินทรอาจ
2554การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดการกระบวนการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์บกธฤต สถิรพินิจกุล
2556การลดของเสียจากข้อบกพร่องเส้นด้ายเป็นขนในกระบวนการดึงยืดเส้นด้ายภารินี แก้วสม
2553การลดของเสียที่เกิดจากปัญหาน้ำรั่วในกระบวนการประกอบกระจกหน้ารถยนต์ปฑกรณ์ มหาศิริชวรัตน์
2557การลดของเสียประเภทจุดสีในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกยศวิน ศรีศักดิ์สรชาติ
2555การลดของเสียประเภทรอยบุบในกระบวนการผลิตวงจรพิมพ์ชนิดงอได้พัชรี อาจหาญ
2554การลดของเสียในกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่นสำหรับโครงหลังคาเหล็กรถกระบะชมพูนุท เติมสายทอง
2550การลดของเสียในกระบวนการผลิตเลนส์แว่นตาโดยใช้แนวคิด ซิกซ์ ซิกมาภิธาน ทองศรีพงษ์
2555การลดข้อบกพร่องประเภทการสูญเสียพื้นที่ในการเขียนอ่านข้อมูลในกระบวนการประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟประพจน์ ฤทัยผุดผ่อง