Browsing by Author นลิน นิลอุบล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การกลายพันธุ์ Penicillium chrsogenum เพื่อเพิ่มผลผลิตเพนิซิลลิน จีโชตนา ประมวลวัลลิกุล
2529การคัดเลือกเชื้อราเพื่อใช้ในการทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าววิศิษฐพร เผื่อนพิภพ
2537การคัดเลือกและการใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดีรวมกัน เพื่อเสริมการทำปฏิกิริยากับเซลล์มะเร็งตับคนจันทิมา จันทร์ฉาย
2521การทำลายพิษงูเห่าโดยการทำให้อยู่ในรูปของโพลิเมอร์และคุณสมบัติ ของการเป็นแอนติเจนของโพลิเมอร์ในหนูกาญจนา คีระสมบูรณ์
2537การปรับปรุงสายพันธุ์ Candida Oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาวสมศักดิ์ นาคซื่อตรง
2536การปรับปรุงสายพันธุ์ Penicillium chrysogenum N-151 เพื่อเพิ่มผลผลิตเพนนิซิลลิน จี โดยวิธีการกลายพันธุ์บัณฑูร พลอยสุวรรณ
2536การปรับปรุงสายพันธุ์จุลินทรีย์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 2, การปรับปรุงสายพันธุ์ของเชื้อรา Gibberella fugikuroi : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์นลิน นิลอุบล; ไพเราะ ปิ่นพานิชการ; วาสนา โตเลี้ยง; จันทร์ธิรา ลัภยพร
2539การผลิตกรดมะนาวโดย Candida oleophila NN-39 จากสารละลายน้ำตาลที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลังสินีนาถ เจียมอนุกูลกิจ
2530การผลิตกลูโคอะไมเลสโดย Rhizopus sp. สายพันธุ์ II ในอาหารเหลวดวงกมล วิลาวรรณ
2528การย่อยแป้งด้วยเชื้อราที่ถูกตรึงวาสนา แสงพิทักษ์
2522การสร้างภูมิคุ้มกันต่อพิษงูเห่าในแกะ โดยการกระตุ้นของพิษงูที่อยู่ในรูปโพลิเมอร์ : รายงานผลการวิจัยนลิน นิลอุบล; กาญจนา จันทองจีน; สุจินต์ ชลายนคุปต์
2547การหมักแบบเฟดแบตช์เพื่อผลิตกรดจิบเบอเรลลิกอภิรดี จันทร์ทอง
2539การเปรียบเทียบการหลอมโพรโทพลาสท์ของยีสต์ ด้วยวิธีอิเล็กโทรฟิวชันและการใช้สารเคมีสุกัญญา ป๋องทอง
2530การเพิ่มโปรตีนมันสำปะหลังโดยวิธีการหมักอาหารแห้ง ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบตรึงชั้นสีหนาถ ชาญณรงค์
2545การแยกเซลล์ยีสต์จากตะกอนซิเทรตในน้ำหมักและผลต่อศักยภาพการหมักในการผลิตกรดมะนาวณัฐพล กฤตยวรรณ
2547การแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของกรดไฮยาลูโรนิกจากการหมักด้วยเยื่อแผ่นกรองอัจฉรา สุจิตวนิช
2536การแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของฮอร์โมน เอชซีจี จากปัสสาวะหญิงมีครรภ์ และการเตรียมแอนติบอดีต่อ เอชซีจี ในกระต่ายพัชรี วรานุเคราะห์โชค
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกรดไฮยาลูโรนิกโดย Streptococcus zooepidemicus UN-7สุภัชญา ดีมีชัย
2546ผลของการใช้ยีสต์สกัดทดแทนปลาป่นบางส่วนในอาหารต่อการเติบโตของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodonชนิกา คงสวัสดิ์, 2521-
2543ผลของสารสกัดจากเชื้อรา Glomerella cingulata ต่อการเจริญของเปล้าน้อยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อศศิ มะลิพันธุ์