Browsing by Author นววรรณ พันธุเมธา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2523การศึกษากลุ่มประโยคในความเรียงภาษาไทยดิเรกชัย มหัทธนะสิน
2535การศึกษารูปแบบ และสำนวนภาษาที่ใช้ในหนังสือราชการไทยระหว่างปี พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ.2534ประดิษฐา นาครักษา
2524การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะภาษาไทยที่ใช้โฆษณา ในหนังสือพิมพ์รายวันระหว่างปีพุทธศักราช 2519-2521ศรีจันทร์ วิชาตรง
2526การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำบุพบทในสมัยสุโขทัย อยุธยา กับสมัยปัจจุบันนันทกา พหลยุทธ
2526การศึกษาเปรียบเทียบคำลักษณนามในภาษาเชียงใหม่กับภาษากรุงเทพฯกันทิมา วัฒนะประเสริฐ
2528การศึกษาเปรียบเทียบคำลักษณนามในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยากับสมัยปัจจุบันบัวหลวง วงศ์ภักดี
2524การใช้คำ ที่ ซึ่ง อันพรทิพย์ กิจสมบัติ
2529การใช้คำ เป็น ในภาษาไทยสถาวร พัชรบำรุง
2527ความสัมพันธ์ทางอรรถศาสตร์ระหว่างคำนามกับคำกริยาในประโยคภาษาไทยภาณุ สังขะวร
2528คำกริยาบอกการเคลื่อนที่ในภาษาไทยจินดา เฮงสมบูรณ์
2533คำกริยาบอกเจตนาสื่อสารในภาษาไทยสังวาลย์ คงจันทร์
2527คำขยายกริยาในภาษาถิ่นลำพูนจิราภรณ์ ไชยศรี
2532ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาขอนแก่นประไพ เลิศธีระวิวัฒน์
2532บุรุษสรรพนามในภาษาไทย : การศึกษาเชิงประวัติวราภรณ์ แสงสด
2530ภาคแสดงในประโยคความเดียวของภาษาจีน และภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบเริ่น อีสง
2539ภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย พ.ศ. 2474 และ พ.ศ. 2475ประภัสสร ภัทรนาวิก
2533วิวัฒนาการศัพท์การเมืองการปกครองไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7นิธิวดี มะปะวงศ์
2526สำนวนจีนและสำนวนไทย : การศึกษาเปรียบเทียบฉิน หยงหลิน
2550ห นำอักษรเดี่ยวนววรรณ พันธุเมธา
2527เรื่องของคำ 4 พยางค์นววรรณ พันธุเมธา