Browsing by Author นันทริกา คุ้มไพโรจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การนำเสนอเนื้อหาการทำประชาพิจารณ์ของหนังสือพิมพ์รายวันวงศ์สุภัทร์ คงสวัสดิ์
2544การนำเสนอเนื้อหารเกี่ยวกับสหัสวรรษใหม่ในนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ณัฐยา ให้ศิริกุล
2539การนำเสนอและการคัดเลือกภาพข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันเบญจวรรณ นรสิงห์
2543การปรับเปลี่ยนของนิตยสาร GM และ BOSS ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจสร้อยนภา สงฆ์โนนเหล็ก
2539การวิเคราะห์กระบวนการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อรณรงค์วัฒนธรรมไทยมนทิรา โรจนวิสุทธิ์
2538การวิเคราะห์บทบาทหนังสือพิมพ์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยวัฒณี ภูวทิศ
2542การวิเคราะห์องค์กร รูปแบบและการนำเสนอเนื้อหาของนิตยสารสกุลไทยกนกวรรณ นะนะกร
2542การใช้ประโยชน์ของคอลัมน์แนะนำอาชีพอิสระในหนังสือพิมพ์รายวันศริญญา แสนมีมา
2534ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการอ่านวารสารกับระดับภูมิความรู้ทั่วไป ของเด็กนักเรียนในกรุงเทพมหานครกิตติ สมานไทย
2519บทบาทของหนังสือพิมพ์รายวันในการศึกษานอกระบบของเยาวชนไมตรี เจริญศิลป์
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำนิตยสารที่เกิดใหม่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนิธินา ศรีประเสริฐ
2539ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของหนังสือพิมพ์กีฬารายวันประพจน์ ณ บางช้าง
2534หนังสือพิมพ์รายวันกับการเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อม ในชุมชนกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์เนื้อหาและการสำรวจความคิดเห็นของครู ในกรุงเทพมหานครณรงค์ ขำวิจิตร์
2544เนื้อหา และการสะท้อนค่านิยมในนิตยสารวัยรุ่น เธอกับฉัน เดอะบอย ฮาร์ทพจนีย์ พจนะลาวัณย์, 2518-