Browsing by Author นิคม ชัยศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของสารกีดขวางช่องโซเดียม จากแบคทีเรียทะเลวรรณิพา วิเวโก
2540การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วิภา ด่านธำรงกูล; สมชาย อิสระวาณิชย์; รัตนา สินธุภัค; วราพรรณ ด่านอุตรา; วัฒนา อู่วาณิชย์
2538การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วราพรรณ ด่านอุตรา; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ชนิดา พลานุเวช; สมชาย อิสระวาณิชย์; วิภา ด่านธำรงกูล
2513การศึกษาเกี่ยวกับเอนไซม์ไลเปสในรำข้าวนิคม ชัยศิริ
2536การแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของฮอร์โมน เอชซีจี จากปัสสาวะหญิงมีครรภ์ และการเตรียมแอนติบอดีต่อ เอชซีจี ในกระต่ายพัชรี วรานุเคราะห์โชค
2538ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วราพรรณ ด่านอุตรา; สมชาย อิสระวาณิชย์; วิภา ด่านธำรงกูล; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ชนิดา พลานุเวช
2538ผลของน้ำสกัดจากหอยสองฝาชนิดมีพิษและไม่มีพิษต่อการสร้างเทโทรโดทอกซิน และพิษอัมพาตจากหอยโดยแบคทีเรียเบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย