Browsing by Author นิติ ภวัครพันธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การสร้างอัตลักษณ์ของคนมอญย้ายถิ่น ศึกษากรณีแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครสุกัญญา เบาเนิด
2552การใช้พื้นที่สาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจ : ศึกษากรณีกลุ่มคนเล่นหมากรุกจีนในสวนลุมพินีอภิชาติ วิวัฒนิวงศ์
2553ตลาดแบกะดิน กรณีศึกษา บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานครชวิตรา ตันติมาลา
2526บทบาทของบริษัทธุรกิจเอกชนกับการพัฒนาการเกษตรอมรา พงศาพิชญ์; กิตติ ชมเชย; กฤช เอื้อวงศ์; สมศักดิ์ คณาคำ; ประทีป ปานนิล; นิติ ภวัครพันธุ์; จันทร์ชม จินตยานนท์
2553บุฟเฟ่ต์หมูกระทะกับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในกรุงเทพฯมัณฑนา วิงวอน
2553ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนในสังคมไทย : ศึกษากรณีมุมมองทางด้านมานุษยวิทยาการศึกษาต่อการเรียนกวดวิชาสิริภัทร ชื่นค้า
2550วาทกรรม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ในสังคมไทย : ศึกษากรณีพิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
2554สิเน่หาแห่งเพศ : ชีวิตและความรักของผู้หญิงมุสลิมโสดในจังหวัดปัตตานีจิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน