Browsing by Author นินนาท ชินประหัษฐ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การประยุกต์การกรองแบบอัลทราฟิลเทรชันในการผลิตเนยแข็งเฟตตาด้วยการเติมกรดโดยตรงนพนันท์ รัตนวิชัย
2549การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะทอดแช่เยือกแข็งที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟลลิตวดี ก๊กพ่อค้า
2551การผลิตน้ำเสาวรส Passiflora edulis, var. flavicarpa เสริมเวย์โปรตีนเข้มข้นอัจฉริยา สอางชัย
2536การผลิตพลาสมาผงเพื่อใช้กับไส้กรอกเวียนนาดวงฤทัย กฤษทวี
2545การผลิตพัฟเพสตรีไส้เสาวรสแช่แข็งชลธร หุ่นโสภณ
2540การผลิตมันฝรั่งทอดแบบก้อนแช่เยือกแข็งวรัญญา โชติช่วง
2551การผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนมจากแมคาเดเมียมนภัทร องค์สรณะคม
2543การผลิตโพรเซสชีสบล็อคจากนมยูเอชทีที่หมดอายุการจำหน่ายสุภณิดา พัฒธร
2552การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ตีป่นพร้อมบริโภคเสริมด้วยพรีไบโอติกชุติมา ศรสำราญ
2545การพัฒนาผลิตภัณฑ์โครเคทไก่จากเนื้อไก่แยกกระดูกด้วยเครื่องและผสมมันเทฉันทนา ระหว่างบ้าน
2537การยึดอายุการเก็บไส้กรอกเวียนนาโดยใช้กรดแลคติคโอรส รักชาติ
2528การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของผลไม้เพื่อการส่งออก : รายงานการวิจัยสุวรรณา สุภิมารส; พันธิพา จันทวัฒน์; นินนาท ชินประหัษฐ์
2537การใช้สารเคมีที่ให้ความเป็นกรดและหัวเชื้อผสมในผลิตภัณฑ์แหนมสุธยา บุญถนอม
2552ผลของอบเชยต่อคุณภาพของไส้แมคาเดเมียบดแช่เยือกแข็งศิริพร น่าชม
2556สมบัติการต้านออกซิเดชันและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากถั่วอะซูกิ Vigna angularisทัพพสาร ใจแก้ว
2545องค์ประกอบของสารสกัดและผลของการให้ความร้อนที่มีต่อรสของไข่หอยเม่นกมลวรรณ หัวเมืองแก้ว