Browsing by Author นิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2565-08การศึกษากรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการกลุ่มโรงเรียน ตามแนวคิดทักษะข้ามวัฒนธรรมจิตสุภา สง่าแสง; นิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์
2558รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพันของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนนิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์
2565สภาวะการศึกษาไทย ปี 2564 : สภาวการณ์การจัดการศึกษาตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์; ชญาพิมพ์ อุสาโห; นิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์; เพ็ญวรา ชูประวัติ
2564แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตราชบุรี 2 ตามแนวคิดทักษะข้ามวัฒนธรรมจิตสุภา สง่าแสง
2564แนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการ โรงเรียนก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ตามแนวคิดการสร้างแรงบันดาลใจกิจธนะ รักษ์ธนธัช
2564แนวทางพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตามแนวคิดภาวะผู้นำแบบคล่องแคล่วกชกร หาญวิเศษ