Browsing by Author นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2527การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่ (Perna viridis (Linn.)) โดยการใช้เชือกห้วยแขวนนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
2549การวิจัยและพัฒนาขั้นต่อยอดเพื่อพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงหอยหวานระยะวัยรุ่นถึงขนาดตลาดในบ่อดินสำหรับการประยุกต์ใช้ในการทำฟาร์มเลี้ยงหอยหวานบนบกเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย : รายงานวิจัยนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์; สมภพ รุ่งสุภา; วรรณณี แสนทวีสุข
2550การเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียและคุณภาพน้ำทะเลในบ่อดินเลี้ยงหอยหวานที่มีระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำต่างกัน 2 ระดับสุธีรา ปรัชญาเกรียงไกร
2552การใช้สาหร่ายทะเลบำบัดน้ำในการเลี้ยงหอยหวานระบบน้ำหมุนเวียนวรรณณี แสนทวีสุข
2553ความผิดปกติทางเพศของหอยทะเลฝาเดียวที่เกิดจากสารป้องกันการเกาะติดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย : ระยะที่1 การสำรวจชนิดของหอยและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์; นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
2553ปริมาณน้ำมันปลาทูน่า และแอสตาแซนทินที่เหมาะสมในอาหารต่อการเติบโต และอัตรารอดของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่นเดือนนภา เอ่งฉ้วน
2556ผลของการทดแทนปลาป่นด้วยไก่ป่นในอาหารสูตรผสมต่อการเติบโตและคุณค่าทางโภชนาการของหอยหวาน Babylonia areolataพรรณเทพ เขียนดวง
2553ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อนธรรมรัตน์ วาจาสัตย์
2553ผลของการเสริมวิตามินซีต่อการเติบโต การรอดชีวิต และความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของหอยหวาน Babylonia areolataธิติภพ สุขุมาลชาติ
2554ผลของความเค็มและอุณหภูมิต่อการฟักไข่ การรอดของตัวอ่อนหอยหวาน (Babylonia areolata)และต่อการรอดของตัวอ่อนหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina)สิรินันท์ หนูนิ่ม
2552ผลของวิตามินซีต่อการเติบโต การรอดตาย และความทนทานต่อความเค็มต่ำของลูกหอยหวาน Babylonia areolata ระยะลงเกาะอรนุช พฤษศรี
2550ผลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารผสมต่อการเติบโต และอัตราการรอดของหอยหวาน (Babylonia areolata Link 1807) ในระบบการเลี้ยงแบบน้ำทะเลหมุนเวียนทศพล สังข์ศิรินทร์
2550ผลของโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต ต่อการเติบโต และการรอดของหอยหวาน Babylonia areolataสุกัญญา จันทร์งาม
2560ฤดูกาลและพื้นที่ในการเกิดโรคของปะการังบริเวณแนวปะการังเขตน้ำตื้นฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันมัตฑิกา แดงแย้ม
2559สถานภาพการระบาดของโรคปะการังอันเนื่องจากภาวะโลกร้อนและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางทะเลในแนวปะการังเขตน้ำตื้นบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
2551สัดส่วนโปรตีนต่อพลังงานที่เหมาะสมต่อการเติบโตของหอยหวาน Babylonia areolata ระยะวัยรุ่นชิดชนก รอดเรือง
2560เทคนิคการขยายพันธุ์ปะการังอ่อน Sinularia sp. และ Sarcophyton sp. ในภาวะเพาะฟักเบญจวรรณ สีหะรัญ
2558โรคแถบสีชมพูในปะการังโขด Porites lutea ตามแนวปะการังของหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีพงศา อังคณานุเคราะห์