Browsing by Author นิสิต ตัณฑวิเชฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพอกพูนด้วยไฟฟ้าแบบเป็นช่วงของตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมโคบอลต์บนกลาสซีคาร์บอนและผ้าคาร์บอนจิตติมา ศรีวรรณบุตร
2561การรีไซเคิลแมงกานีสออกไซด์จากแบตเตอรี่อัลคาไลน์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ปรุตม์ วนะบดีนิมิต; พิชญาภา หวังเทอดเกียรติ
2554การเตรียมขั้วไฟฟ้าโลหะผสมนิกเกิล-คอปเปอร์โดยการพอกพูนด้วยไฟฟ้าแบบเป็นช่วงสำหรับการเกิดไฮโดรเจนแบบรีดักชันกฤตย์ งามเลิศโภคิน
2550การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมบนตัวรองรับคาร์บอนด้วยการพอกพูนโดยไม่ใช้ไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มนพรัตน์ ศรีหริ่ง
2553การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมโคบอลต์โดยการพอกพูนด้วยไฟฟ้าเป็นช่วงแบบตรงข้ามสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มณภาภัช ไชยทรัพย์อนันต์
2558ความเป็นไปได้ของการใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานทดแทนในประเทศไทยในอนาคตครองขวัญ เฉลิมพิชัย
2551ชั้นย่อยสำหรับอิเล็กโทรดพอกพูนตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มศศิธร เลิศวิริยะไพศาล
2557ผลของชั้นแพร่แก๊สต่อตัวเร่งปฏิกิริยาแพลทินัมที่เตรียมโดยการพอกพูนด้วยไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็มชนากาญจน์ เรืองกิจ
2552ผลของสารเติมแต่งในเจลอิเล็กโทรไลต์ต่อสมรรถนะของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแบบวาล์วควบคุมฐิติพร ตันติชนะกุล
2554ผลของอันตรกิริยาระหว่างคลอไรด์กับสารเติมแต่งชนิดอื่นต่อการพอกพูนทองเเดงด้วยไฟฟ้าณัทกฤช กิจพิทักษ์
2558ผลของอิเล็กโทรไลต์ในการชุบต่อองค์ประกอบและกัมมันตภาพโออาร์อาร์ของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสมแพลทินัมโคบอลต์ปราณี พวงสมบัติ