Browsing by Author บุญเสริม กิจศิริกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การกรองแบบร่วมมือกันสำหรับคลาสเดี่ยวโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงสังคมออนไลน์สิรวิชญ์ สพโชค
2541การกำกับหมวดคำสำหรับข้อความภาษาไทยบุญเสริม กิจศิริกุล
2547การค้นคืนข้ามภาษาสำหรับคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษด้วยวิธีการนิวรอลเน็ตเวิร์ก แบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟ และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมศิริพจน์ สุรบถโสภณ, 2522-
2543การจำแนกคอร์ดจากสัญญาณเสียงคอร์ดดนตรีเอกรินทร์ จิตรามัยกุล, 2517-
2541การตัดคำภาษาไทยโดยใช้คุณลักษณะไพศาล เจริญพรสวัสดิ์
2543การตัดเล็มอย่างอ่อนสำหรับต้นไม้ตัดสินใจโดยการใช้แบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์กก้องศักดิ์ จงเกษมวงศ์
2548การทำนายราคาหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข่ายงานประสาทเทียมวิชชุพันธ์ อาวัชนาการ
2546การประมวลผลล่วงหน้าของภาพเอกสารสำหรับการรู้จำตัวอักษรภาษาไทยเกรียงศักดิ์ เหล็กดี
2541การประยุกต์การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัยและแบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์กในการรู้จำตัวพิมพ์อักษรไทยสุกรี สินธุภิญโญ
2540การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องกับการอนุมัติสินเชื่อกำพล ปัญญาเวชมานิต
2540การประยุกต์ใช้การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย ในการรู้จำตัวพิมพ์อักษรภาษาไทยอภิญญา สุพรรณวรรษา
2549การปรับปรุงการเข้ารหัสคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษ เพื่อการค้นคืนข้ามภาษาโดยการตัดพยางค์ของรหัสเสียงโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์
2551การผสานการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์พิตติพล คันธวัฒน์
2538การพัฒนาต้นแบบระบบผู้เชี่ยวชาญการช่วยฟื้นฟูชีวิตทารกแรกเกิด โดยการแทนความรู้แบบกรอบสุวิมล คุปติวุฒิ
2539การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลตัวอักษรไทยระบบเท็กซ์พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์
2543การรู้จำการอ่านริมฝีปากโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์สัญญาณแปรตามเวลาและนิวรอลเน็ตเวิร์กปกิต ศีลประชาวงศ์
2553การรู้จำจังหวัดในป้ายทะเบียนรถไทยด้วยแบบจำลองความน่าจะเป็นฉัตรชัย บวรธำรงชัย
2544การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยการใช้กลุ่มก้อนของนิวรอลเน็ตเวิร์กสุขวสา พิชิตเดช, 2521-
2559การรู้จำตัวอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยใช้หน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวทวีศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ์
2545การรู้จำตัวอักษรไทยโดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและเคอร์เนลพัฒนชัย เบศรภิญโญวงศ์, 2521-