Browsing by Author ปรมินท์ จารุวร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การสืบทอดทำนองสวดและประเพณีสวดพระมาลัยที่บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรีปรมินท์ จารุวร
2559การสืบทอดและบทบาทของคติชนที่เกี่ยวกับ "พระพุทธรูปไม้ติ้ว" ในอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีชุตินันท์ มาลาธรรม
2558คณะคำนาย: การสร้างภาพลักษณ์และการปรับประยุกต์เรื่องรามเกียรติ์ในการแสดงหุ่นละครเล็กชุติมา เลิศนันทกิจ
2559“คติชนสร้างสรรค์” จากความเชื่อเรื่องครูหมอโนราที่ตำบลท่าแค จังหวัดพัทลุงณัฐวัตร อินทร์ภักดี
2555คติชนเกี่ยวกับขุนแผนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีพัชนียา บุนนาค
2558งานปูนปั้นรามเกียรติ์ ถนนราชดำเนิน จังหวัดเพชรบุรี: พลวัตของการนำเรื่องรามเกียรติ์มาใช้ในศิลปกรรมไทยร่วมสมัยขวัญชนก ทองล้วน
2559จามเทวีบูชา : การผลิตซ้ำตำนานและการสร้างพิธีบวงสรวงในสังคมไทยร่วมสมัยวริศรา อนันตโท
2558ตำนานไท้ส่วยเอี๊ยะ 60 องค์และพิธีแก้ปีชงในศาสนสถานจีนในสังคมไทยร่วมสมัยสร้อยสุดา ไชยเหล็ก
2551นิทานจีนชุดยี่สิบสี่ยอดกตัญญู : การดำรงอยู่และวิธีการนำเสนอในสังคมไทยปัจจุบันนรุตม์ คุปต์ธนโรจน์
2556บทบาทและการสืบทอดคาถาและพิธีกรรมของหมอพื้นบ้านในการรักษาโรคที่บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรีปานวาด มากนวล
2559ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งในฐานะ “ประเพณีสร้างสรรค์” ในสังคมไทยร่วมสมัยกรีธากร สังขกูล
2552"ยักษ์" ในนิทานพื้นบ้านภาคเหนือของไทย : บทบาทและความหมายเชิงสัญลักษณ์ชลธิชา นิสัยสัตย์
2557ลักษณะเด่นของนวนิยายไทยที่มีตัวละครเป็นครุฑและนาคอวยพร แสงคำ
2560ลัทธิพิธีบูชาพระพรหมในสังคมไทยร่วมสมัย : พลวัตของตำนาน ความเชื่อ และพิธีกรรมอภิวัฒน์ สุธรรมดี
2559วัตถุมงคลทางดนตรีไทยในสังคมไทยร่วมสมัย: การสร้าง ความหมาย และบทบาทไอยเรศ บุญฤทธิ์
2552อนุภาคการให้รางวัลและการลงโทษในนิทานพื้นบ้านไทย : ลักษณะและความหมายเชิงวัฒนธรรมณีรนุช แมลงภู่
2550เมื่อไม่สวดพระมาลัยในงานศพ : ความเปลี่ยนแปลงของการสวดพระมาลัยในสังคมไทยปรมินท์ จารุวร
2559แดนอรัญ แสงทอง ในฐานะนักเล่านิทานนิชานันท์ นันทศิริศรณ์
2559โขนสดคณะประยุทธ ดาวใต้ : การสืบทอดและการสร้างสรรค์เรื่องรามเกียรติ์ในสังคมไทยร่วมสมัยชวพันธุ์ เพชรไกร