Browsing by Author ประพันธ์ คูชลธารา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 44  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การทำไม้กระถินยักษ์ให้เป็นของเหลวโดยใช้น้ำมันเตาและ/หรือน้ำเป็นตัวทำละลายวัชระ ดาบเงิน
2550การปล่อยไนโตรเจนออกไซด์และไนตรัสออกไซด์จากการเผาไหม้ร่วมของถ่านหินและชีวมวลในฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนประจักษ์ ทรัพย์อุดมมาก
2558การผลิตน้ำมันชีวภาพจากสาหร่ายโดยไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันแบบกึ่งต่อเนื่องที่ใช้ตัวทำละลายร่วมของน้ำและเอทานอลคชา สิขเรศสุวรรณ
2553การผลิตน้ำมันชีวภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำจากกระถินยักษ์สราวุฒิ คงมั่นทวีทรัพย์
2559การผลิตน้ำมันดิบชีวภาพจากไฮโดรเทอร์มัลลิควิแฟกชันของใบอ้อยที่ผ่านการขจัดแร่ธาตุวรัญญา จิตสนธิ
2557การผลิตมีเทนจากไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนมอนอกไซด์ผสมกับคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลวรรณิตา ทศไชย
2553การผลิตแก๊สสังเคราะห์จากขี้เลื้อยในเตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่รติ แสงบุญ
2551การผลิตแก๊สสังเคราะห์ที่มีความดันสูงจากแกซิฟิเคชันของถ่านหินโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กสุรัตน์ พุทธา
2550การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวล โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโพเทสเซียมคาร์บอเนต-นิกเกิลออกไซด์บนตัวรองรับโดโลไมต์กนกรส คงเถื่อน
2549การผลิตแก๊สไฮโดรเจนเข้มข้นจากแกซิฟิเคชันของชีวมวลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/K2CO3/y-AI2O3บุปผา พุทธสวัสดิ์
2553การผลิตไอน้ำจากเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนมาวิน ปูนอน
2560การผลิตไฮโดรเจนจากรีฟอร์มิงด้วยไอน้ำของกลีเซอรอลดิบและกลีเซอรอลบริสุทธิ์นิพิฐพนธ์ ปะนามะสา
2561การผลิตไฮโดรเจนจากแกซิฟิเคชันของใบอ้อยด้วยไอน้ำที่เพิ่มการดูดซับโดยใช้ Li4SiO4/MgO เเละ  Li4SiO4/CaOต่อพงษ์ ศงสนันทน์
2550การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลที่มีเสถียรภาพสำหรับการแตกตัวของน้ำมันทาร์ในแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำของชีวมวลสมฤทัย ขุนโสภา
2552การรีฟอร์มด้วยไอน้ำของโทลูอีนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์บนทัลค์สุธารัตน์ พัวเจริญ
2558การเตรียมยางธรรมชาติโปรตีนต่ำโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มัลพิชญฎา ปูรณโชติ
2559การเผาไหม้แบบเคมิคอลลูปิงของมีเทนหรือถ่านหินโดยใช้ Fe2O3 และ CaSO4 เป็นตัวพาออกซิเจนภานุวัฒน กนกวรรณากร
2554ดีออกซิจิเนชันของไบโอออยล์ที่ได้จากไพโรไลซิสของกระถินยักษ์ Leucaena leucocepphala โดยใช้แพลทินัมรองรับบนอะลูมินาจิราพร พยอมหอม
2555ดีออกซิจิเนชันเชิงเร่งปฏิกิริยาของน้ำมันชีวภาพในเครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งวารินทร์ หาญอุดมลาภยศ
2558ผลของ ZnO และ Fe2O3/Al2O3 เพื่อเป็นตัวพาออกซิเจนต่อการเผาไหม้แบบเคมิคัลลูปิงสุจินดา ทองเสริมสุข