Browsing by Author ปาริชาต สถาปิตานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 70  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กระบวนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ SCG ที่มีส่วนร่วมของสื่อมวลชนพิสชา สมบูรณ์สิน
2552กระบวนการสื่อสารกับสาธารณชน กระบวนการตัดสินใจและปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ "จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์" ของเสถียรธรรมสถานมาลีวรรณ ศุขวัฒน์
2553กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียนเนตรธิรางค์ คะอูป
2551กระบวนการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนของ "ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน"น้ำเพ็ชร ฉลูกัลป์
2559กระบวนการสื่อสารเพื่อการรณรงค์บริจาคสเต็มเซลล์ของสภากาชาดไทยอริสสา สชิวิลเลอร์
2557กระบวนการสื่อสารเรื่อง “จิตอาสา” ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน ในทัศนะของผู้นำทางสังคมไทย และการประยุกต์ใช้ในประเทศไทยปั้นหยา จิตต์นุกุลศิริ
2553กระบวนการสื่อสารและการตัดสินใจริเริ่มกิจการธุรกิจด้านสื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมสังคมวันวิสาข์ สหัสสานนท์
2547กระบวนการสื่อสารในการจัดการ "โครงการสะพานบุญ" ของวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรีกุลนรี แนวพนิช, 2523-
2549กระบวนการสื่อสารในการบังคับใช้มาตรการเพื่อยุติการผสมสารเร่งเนื้อแดงในอาหารสุกรภาวดี ใจอ่อนน้อม
2548กระบวนการสื่อสารในการผลักดันนโยบายและมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2546พุฒิธร อุดมพงษ์
2548กระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาของ "กลุ่มนมแม่"พรดี สะสมบัติ
2547กระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เรื่องยาเสพติดระดับชุมชน ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีศุภรัชต์ ปิยวัชรพันธุ์, 2516-
2551กระบวนการสื่อสารในการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรภาคธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชนอภิชา คุณวันนา
2545กระบวนการสื่อสารในการแปรรูปโรงพยาบาลบ้านแพ้วศิรินันต์ ลิมปนชัยพรกุล, 2521-
2548กระบวนการเรียกร้องผ่านสื่อของกลุ่มสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่ในการขับเคลื่อนกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทยณัฐวิภา สินสุวรรณ
2544กลยุทธ์การสื่อสารของกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นรุ่งนภา มุกดาอนันต์
2544กลยุทธ์การสื่อสารในการระดมทุนขององค์กรสาธารณประโยชน์ในการทำงาน เพื่อสังคมกวินดา วัชรสิงห์
2553การจัดการชุมชนสัมพันธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรัชนิกร สำราญรัตน์
2552การบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชนเกาะเกร็ดสุธิดา อภิโชคเจริญชัย
2557การประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนกับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศพรพรหม ไทยวรรณศรี