Browsing by Author ปารเมศ ชุติมา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 118  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การกำหนดหน้ากว้างกระดาษม้วนสำหรับผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกอรนุช ทิพย์ถาวรนุกูล
2541การควบคุมการปฏิบัติงานของพาหนะขนส่งวัสดุแบบอัตโนมัติที่สามารถรับภาระได้ 2 หน่วย ในระบบผลิตแบบยืดหยุ่นรจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์
2544การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์การใช้พลังงานนฤมล กิตติสุนทรวงศ์, 2521-
2540การจัดตาราง/การเปลี่ยนตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ในกรณีของเครื่องจักรเสียปิยมาภรณ์ ชมสุวรรณ
2545การจัดตารางการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิต คอมเพรสเซอร์พัชราวลัย แสงอรุณ, 2517-
2549การจัดตารางการผลิต กรณีศึกษาโรงเรียนประกอบโคมไฟฟ้าสำเร็จรูปญาณี เฉยใจชื่น
2543การจัดตารางการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบใช้คอมพิวเตร์ช่วย สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สุรสิทธิ์ โสภณชัย
2545การจัดตารางการผลิตสำหรับโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเจษฎา อัศวรังษี
2551การจัดตารางการผลิตโรงพ่นสีชิ้นส่วนพลาสติกรถจักรยานยนต์ประพัฒน์ รัตนยานนท์
2547การจัดตารางการผลิตในงานขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงตัวถังเครื่องปรับอากาศวิชิต ศรีอ่อน
2555การจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้าน ภายใต้ผลกระทบจากการเรียนรู้วันวิสา นฤมิตวงค์
2558การจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบหลายคนการันต์ กันภัย
2558การจัดลำดับการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบแบบขนานผลิตภัณฑ์ผสมด้วยการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์ทัศนีย์ ทองจันทร์
2560การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบมากวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้านตรัยรัตน์ เกิดโภคทรัพย์
2556การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้านสถาพร โอฬารวิวัฒน์ชัย
2558การจัดลำดับการผลิตรถยนต์แบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้านด้วยอัลกอริทึมการบรรจวบร่วมกับฟัซซี่ลอจิกวัชรวิทย์ ถนนทอง
2556การจัดสมดุลที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบขนานด้วยอัลกอริทึมแบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตตามภูมิศาสตร์ณัฐชัย โยธาบริบาล
2552การจัดสมดุลสายการประกอบแบบสองด้าน ในโรงงานประกอบรถยนต์พันรวี ทรัพย์อุดม
2554การจัดสมดุลสายการผลิตที่มีหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบผลิตภัณฑ์ผสมแบบสองด้านภายใต้ผลกระทบจากการเรียนรู้เอื้อมพร จันทร์แซม
2558การจัดสมดุลแบบหลายวัตถุประสงค์บนสายการประกอบแบบหลายคนผลิตภัณฑ์ผสมกฤษณ์ ประเสริฐ