Browsing by Author พรรณชลัท สุริโยธิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การบริหารจัดการโครงการทาวน์เฮ้าส์ราคาประหยัดที่มีราคาขายต่ำกว่า 1.5 ล้านบาทต่อหน่วย : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554อิสริยะ บุญญราศรี
2553การประเมินประสิทธิภาพการใช้แสงสว่างในหอศิลป์ : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยวรากุล ตันทนะเทวินทร์
2545การประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน : อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบัณฑิต จุลาสัย; พรรณชลัท สุริโยธิน
2554การประเมินสภาวะสบายตาจากการใช้ LED media display ภายในอาคารณัชชา เก่งการพานิช
2557การประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย์ตามแนวทาง ECOVILLAGE และ LEED-ND V4 กรณีศึกษา โครงการบ้านจัดสรรขนาดกลาง กรุงเทพมหานครศุภกร ศรีวิเศษ
2547การปรับปรุงตึกแถวพักอาศัยเพื่อความสบายทางด้านอุณหภูมิ แสงสว่างและการระบายอากาศวรนุช ฤกษ์เสริมสุข, 2518-
2559การปรับปรุงอาคารอนุรักษ์เพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเกณฑ์ Ecovillage และ Home Quality Mark: กรณีศึกษาบ้านหัวลำโพงพัชรี ตรัยวรภัค
2560การศึกษาคุณสมบัติในการกันเสียงของแผ่นเหล็กมุงหลังคาด้วยวัสดุพอลิเมอร์ชนิดอิลาสโทเมอริกโฟม (ฉนวนยางดำ)ปรมาภรณ์ พูลสวัสดิ์
2542การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า : อาคารจามจุรี 1-2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการวิจัยบัณฑิต เอื้ออาภรณ์; พรรณชลัท สุริโยธิน
2557การออกแบบการส่องแสงสว่างสำหรับชานชาลาสถานีรถไฟฟ้ากรณีศึกษา สถานีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีลาดกระบังศุภสิทธิ์ กีรติถาวร
2559การเพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่างในพื้นที่ทางสัญจรหน้าห้องพักเพื่อการประหยัดพลังงาน: กรณีศึกษา โครงการพฤกษา เรียล เอสเตทต่อพงษ์ ลิ่มลัญจกร
2552การให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคารโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ์อาคารเขียววรรณี วัฒนไพลิน
2559การให้แสงสีภายนอกอาคารแบบสีข้างเคียงที่ส่งผลต่อการรับรู้กรณีศึกษาโบสถ์กาลหว่าร์ กรุงเทพมหานครกฤตยชญ์ ธนะกรรณ์
2553งานออกแบบอาคารตามแนวทาง LEED 2009 กรณีศึกษาอาคารสำนักงานขนาดเล็ก จังหวัดปทุมธานีพจจิตร เลิศชาญวุฒิ
2555ประสิทธิภาพของการใช้ปล่องระบายอากาศแสงอาทิตย์กับหลังคากระเบื้องลอนคู่ เพื่อการลดอุณหภูมิภายในอาคารพักอาศัย ในประเทศไทยศักดิภัท ทมทิตชงค์
2559ประสิทธิภาพด้านความร้อนของผนังสองชั้นมีช่องระบายอากาศ ทำด้วยวัสดุดินเผากิติพร สมวงศ์ชัย
2556ปัจจัยในการออกแบบช่องแสงและแผ่นสะท้อนแสงสำหรับอาคารกีฬาในร่มศรีเชียร ตั้งกมลสุข
2561ผลกระทบของระดับความส่องสว่างและอุณหภูมิสีของแสงต่อความเร็วและความถูกต้องในการอ่านหนังสือของผู้สูงอายุนาถนภา กิตติจารุนันท์
2559ผลกระทบขององค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บริเวณโถงต้อนรับภายในอาคารสำนักงาน กรณีศึกษาสำนักงานออกแบบ กรุงเทพมหานครอังสนา จันทร์แทน
2559ผลกระทบของแสงและสีที่ส่งผลต่อการรับชมภาพวิจิตรศิลป์ภายในหอศิลป์อลิสโรชา จิรจินดาลาภ