Browsing by Author พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การวิเคราะห์เชิงสถาบันว่าด้วยการบริหารจัดการภัยพิบัติอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ.2553 - 2554ศิริรักษ์ สิงหเสม
2549การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ของบางชันช่วงปี พ.ศ. 2491 ถึงปัจจุบันวชิร สอแสง
2554ขบวนการนักศึกษาไทย : วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทยในเมืองช่วงระหว่าง 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ถึงปี พ.ศ.2531ภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น
2552ความคิดทางการเมืองของพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์กีรติ กล่อมดี
2556บทบาทของสื่อทางเลือกข้ามพรมแดนในประเทศไทย ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของพม่า : ศึกษากรณีวารสารสาละวินโพสต์ และเว็บไซต์สาละวินนิวส์ออนไลน์ปุญญวันต์ จิตประคอง
2554ยุทธศาสตร์การสร้างพลังผ่านพื้นที่สื่อของขบวนการทางสังคมในประเทศไทยวารุณี ณ นคร
2556รัฐกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดปฐวี โชติอนันต์
2551แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์; นิรมล กุลศรีสมบัติ; อังสนา บุณโยภาส; กนกวลี สุธีธร; ตรีชาติ เลาแก้วหนู; พงศธร เนตรวิเชียร; วรนุช จำปานิล; สุภาณี วงษ์ชัยสุวรรณ; สุวิชชา หย่องฮวย; อนุตรา ไชยนันทน์; วีรกิต วงศ์วิชิต; ศุภลัคน์ ผิวบาง; พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์; ประทับจิต นีละไพจิตร; จิรภา พฤกษ์พาดี; เอกรินทร์ ต่วนศิริ; โดวัล, เดวิด; โมซินโก, หลุยส์; เฟลด์มาน, เบนจามิน; บูเออร์เมอิสเตอร์, เฟรด; ฮอร์เน, เจเดดีอาห์; ฮวง, วินิตา; กาฟฟ์นี, แอนเดรีย; มาราวิลลา, คริสติน; มองท์โกเมรี, บริททานี; เบคเลย์, แจคลีน; ควินน์, เจนนีเฟอร์