Browsing by Author ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การกราฟต์สไตรีนและเมทิลเมทาคริเลตบนยางธรรมชาติในกระบวนการอิมัลชันแบบกะและกึ่งกะปรีชา สุนทรเรืองยศ
2549การกำจัดกำมะถันอินทรีย์ในเชื้อเพลิงเหลวโดยการดูดซับบนซีโอไลต์ที่แลกเปลี่ยนไอออนโลหะศักดินันท์ นันตัง
2542การขจัดกำมะถันจากถ่านหินด้วยเมทานอล-น้ำและเมทานอล-โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์สุพรรณี รัตนกานตะดิลก
2544การขจัดกำมะถันจากถ่านหินด้วยเอทานอล-โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ภาวะเหนือวิกฤตกฤติกา จารุทะวัย
2559การขจัดกำมะถันจากน้ำมันดีเซลด้วยตัวดูดซับแบบเชิงซ้อนพันธะไพกฤษฎา แซ่เฮง
2537การขจัดกำมะถันในถ่านหินแม่เมาะโดยใช้สารประกอบโลหะอินทรีย์ฐิติมา ทวีศรี
2528การขจัดกำมะถันในถ่านหินโดยวิธีออกซิเดชันในสารละลายเบสกัณทิมา ศิริจีระชัย
2543การดัดแปรพอลิเมอร์ผสมพีวีซีกับยางไนไตรล์โดยใช้ยางธรรมชาติ ยางสไตรีน-บิวทาไดอีนและยางพอลิบิวทาไดอีนเอกรัช พุฒฑิตวงศ์
2556การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้ฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยเอมีนทิพยรัตน์ วงษ์สง่า
2557การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยใช้เม็ดฟูมซิลิกาดัดแปรด้วยแอมีนในคอลัมน์เบดนิ่งพรทิพย์ เมธาคุปต์
2554การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ซิลิกาดัดแปรแววดาว ใจบุญ
2542การทำความสะอาดถ่านหินแม่เมาะโดยการรวมกลุ่มกับน้ำมันปิลันธนา แสงจันทร์
2551การทำชีวมวลเป็นของเหลวในตัวทำลายภาวะเหนือวิกฤตด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาฐานเหล็กเจตน์ ชุมภู
2554การทำให้กะลาปาล์มน้ำมันเป็นของเหลวในของผสมเอทานอล-น้ำภาวะเหนือวิกฤต : ผลของตัวเร่งปฏิกิริยารติมา จงอริยะกุล
2556การทำให้เป็นของเหลวของซังข้าวโพดอิมเพรกเนตด้วยแอลคาไลในเอทานอล-น้ำภาวะเหนือวิกฤตกอบโชค คำปวง
2532การปรับปรุงคุณภาพถ่านหินทางเคมีโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชันกฤษดา พลาฤทธิ์
2551การผลิตน้ำมันชีวภาพโดยการทำให้กะลาปาล์มน้ำมันเป็นของเหลวในเอทานอลภาวะเหนือวิกฤตจิราพัชร คำพิเดช
2536การพัฒนาสมบัติการดูดซึมและการคายของบีดดูดซึมสไตรีนธนรัตน์ ครุวรรณเจริญ
2528การศึกษาคาร์บอไนเซชันของถ่านหินและผลิตภัณฑ์ประโยชน์ ศรีสุภนันต์
2545การสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์สไตรีนเพื่อเป็นสารเสริมทนแรงกระแทกสำหรับพอลิไวนิลคลอไรด์วัฒนชัย ล้วนแก้ว