Browsing by Author มนตรี ชูวงษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การจำแนกชนิดของละอองเรณูในแท่งตะกอน จากอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีพันธกานต์ พรมยะ
2559การติดตามการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานและความสมดุลของตะกอนชายฝั่งบริเวณหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรีชนกานต์ เกตุทอง
2560การติดตามการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาชายหาดจากหาดแม่รำพึง จังหวัดระยองกานต์กวี นิลสิทธิกุล
2545การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัวที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวิโรจน์ ดาวฤกษ์; ปัญญา จารุศิริ; สุวภาคย์ อิ่มสมุทร; มนตรี ชูวงษ์
2554การวิเคราะห์ธรณีสัณฐานจากบริเวณกวัดแกว่งของแม่น้ำน่าน อำเภอปัว จังหวัดน่านฉัตรแก้ว เพ็ญศิริ
2554การวิเคราะห์ธรณีสัณฐานในพื้นที่น้ำท่วม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานีเกริกกฤช เดชอุดม
2556การเปลี่ยนตำแหน่งของแม่น้ำมูล ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาชุติพร ศรีทอนสุด
2552การเปลี่ยนแปลงลักษณะธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง บริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราชณัฐวัฒน์ อนุพงศ์ไพบูลย์
2561การเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของสันดอนทรายในแม่น้ำมูลบริเวณ จังหวัดสุรินทร์ภวัต วัฒนจารีกูล
2557ธรณีสัณฐานวิทยาของแม่นํ้าน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านศิรวิทย์ ปฐมชัยวาลย์
2556ธรณีสัณฐานวิทยาและรูปแบบของกุมภลักษณ์จากแม่น้ำโขงบริเวณสามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีปภณ รักษาธรรม
2552ลักษณะการสะสมตัวของตะกอนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากพายุ บริเวณตอนใต้ของเขาห้วยครก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หทัยกานต์ กิจพานิช
2552ลักษณะทางกายภาพการสะสมตัวตะกอนจากพายุบริเวณ อ่าวพนังตัก จังหวัดชุมพรดวงเดือน กองศรี
2559ลักษณะทางกายภาพของทางน้ำโบราณโดยการสำรวจธรณีฟิสิกส์ระดับตื้น จากอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศิรวัชร์ อุดมศักดิ์
2554ลักษณะทางตะกอนวิทยาและการลำดับชั้นหินตามลักษณะหินของหินตะกอนทะเลที่บริเวณอุโมงค์ต้นไม้ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีพงศกร เมฆศรีวรรณ
2559ลักษณะเฉพาะการสะสมตัวของตะกอนชายฝั่งที่ผิดปกติ บริเวณอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อารยา ตันติธีรกุล
2559ลักษณะเฉพาะการสะสมตัวของตะกอนสันทรายริมหาดโดยวิธี จีโอเรดาร์ อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิติภัทร พูลทรัพย์
2561ลักษณะเฉพาะของการสะสมตัวของตะกอนจากพายุโซนร้อนปาบึกในพื้นที่กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธารารัตน์ ทวีกุล
2560วิวัฒนาการของชายฝั่งทะเลสมัยโฮโลซีนบริเวณอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พรพิษณุ บัวสถิตย์
2554วิวัฒนาการของเนินทรายลมหอบชายฝั่งจากการสำรวจของเครื่องหยั่งธรณีฟิสิกส์ ด้วยเรดาห์พงษ์ศิริ คำแก้ว