Browsing by Author มานพ เรี่ยวเดชะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การจัดลำดับการผลิตสำหรับการผลิตพีวีซีคอมพาวด์ เกรดสายเคเบิลวสันต์ ฐิติภูมิเดชา
2536การจัดสมดุลสายการผลิตแบบผสมและการใช้ภาพจำลองเคลื่อนไหวประยุทธ วิภูศิริคุปต์
2538การจัดเส้นทางรถขนส่งน้ำมันกฤษไกร มนิมนากร
2532การประยุกต์ใช้รหัสแถบในระบบคลังพัสดุ : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วิโรจน์ บุรพรัตน์
2546การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเตรียมการดำเนินการใช้ระบบ MRP II: กรณีศึกษาของโรงงานน้ำมันหล่อลื่นเกรียงไกร พรหมมาสกุล
2555การปรับปรุงกำลังการผลิต ของชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์ ด้วยแนวคิดระบบการผลิตแบบโตโยต้าสุจินดา ศรัณย์ประชา
2551การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของแผนกประกอบแผงวงจรด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงานผลิตโทรทัศน์สุวรรณา ภู่พิมาย
2552การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนประกอบของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟพีระพงษ์ ตั้งวันเจริญ
2555การปรับปรุงผลิตภาพในโรงงานผลิตชุดประกอบแผงวงจรไฟฟ้าสุธิดา จำปาเงิน
2542การพัฒนาระบบการควบคุมวัสดุในโรงงานผลิตลวดเหล็กกิตติ ภระกูลสุขสถิตย์
2548การพัฒนาระบบจัดการสินค้าคงคลังกัญชลา สุดตาชาติ
2554การลดข้อบกพร่องของกระบวนการบรรจุกุ้งแปรรูปซูชิแช่แข็งจุฑามาศ รัตนกุล
2554การวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติเพื่อหาสาเหตุการทำงานซ้ำของกระบวนการปรับตั้งมุมล้อรถยนต์ปฐมชัย สุวรรณปิณฑะ
2554การออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่งมานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2552การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อสำหรับโรงงานเครื่องนุ่งห่มหัทยา สุทธิจรัสโรจน์
2554การออกแบบระบบติดตามยานพาหนะสำหรับการขนส่งมานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2554การออกแบบระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้ามานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2552การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการรับคำสั่งซื้อ สำหรับโรงงานผลิตเครื่องนุ่งห่มดลพร รักถิ่น
2554การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้ามานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2543การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยกำหนดขนาดของแสลบเพื่อการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนขวัญประชา บุญกว้าง