Browsing by Author ยุทธนา กุลวิทิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การขนานวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงเพื่อเพิ่มกำลังต่อศักดิ์ พ่วงมหา
2554การจำลองการแตกหักของส่วนหัวและส่วนปลายของกระดูกต้นขาและกระดูกต้นแขนที่เกิดจากอุบัติเหตุนพชณรรจน์ โลหรัตน์
2534การพัฒนาวงจรขยายเซอร์โวกระแสตรงขนาด 2 กิโลวัตต์ธีรภัทธ์ โชติชานนท์
2543การลดความเค้นของอุปกรณ์ในบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จิโรจน์ พรวัฒนา
2546การวิเคราะห์วงจรแปลงผันที่ใช้หน่วยเรียงกระแสโดยมีการตรึงแรงดันของตัวเก็บประจุวชิระ บูรณสิทธิเวช
2552การศึกษาการตรวจในห้องปฏิบัติการโดยใช้อุปกรณ์ที่ให้ผู้ป่วยกดปุ่มเป็นระยะ อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และการตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือดเพื่อใช้ในการบอกเวลาที่เริ่มหลับและภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะนอนหลับปิยาภรณ์ ชูพงศ์
2547การศึกษาผลของการออกแบบที่แตกต่างกันต่อความเค้นของอุปกรณ์ในบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ไพบูลย์ สุขเถื่อน, 2517-
2546การศึกษาวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดันโศภน อุดมรัตนานนท์, 2521-
2547การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้ สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูงธีระ ราศรีจันทร์, 2521-
2543การศึกษาเปรียบเทียบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีวงจรปรับปรุงตัวประกอบกำลังด้านเข้าแบบไวงานสุรินทร์ สังข์ทอง
2547การหาแบบจำลองของวงจรขับนำที่ใช้หม้อแปลงไม่อิ่มตัว ในบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำเนิดสัญญาณขับนำด้วยตัวเองพรีสา อารีกุล, 2524-
2547การหาแบบจำลองวงจรทบระดับที่ใช้กิ่งควบคุมแรงดันด้วยวิธีชักตัวอย่างข้อมูลอนันต์ ศุภราวงศ์, 2522-
2549การหาแบบจำลองและออกแบบการควบคุมวงจรอินเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์สำหรับเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าเพื่อการผ่าตัดปราโมช ดอกไม้
2543การออกแบบวงจรจุดหลอดของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ไพศาล บุญเจียม
2549การออกแบบและสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความถี่สูงที่เป็นแหล่งกำลังของเครื่องตัดจี้ไฟฟ้าจิตติยา ธนะสินธราทิพย์
2544บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ค่าตัวประกอบกำลังสูงที่ใช้วงจรทบระดับแบบคู่คัมภีร์ ธิราวิทย์, 2516-
2543บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปรับแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้คณิต ชัยวัฒนา
2535บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : รายงานการศึกษายุทธนา กุลวิทิต
2527ระบบติดตามดวงอาทิตย์สำหรับแผงเซลแสงอาทิตย์ยุทธนา กุลวิทิต
2554วงจรขับนำเกตแบบเรโซแนนซ์ที่ใช้ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุแฝงปัทมะ ฉลภิญโญ