Browsing by Author รัชทิน จันทร์เจริญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การควบคุมตำแหน่งของหุ่นยนต์แบบเดลต้าด้วยสัญญาณป้อนกลับจากแขนจารุบุตร คณะนัย
2545การประมาณค่าอุณหภูมิน้ำเหล็กในเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าประพันธ์ พิกุลทอง, 2520-
2547การปรับเทียบแบบออนไลน์ของระบบวัดตำแหน่งแบบออดโดมิททรีโดยใช้กล้องภายนอกวุฒินันท์ สูงนารถ, 2522-
2551การพัฒนาระบบวัดพิกัดตำแหน่ง 3 มิติ แบบเลเซอร์ 2 สถานีจารุบุตร คณะนัย
2556การพัฒนาหุ่นยนต์เดลต้าแบบสามองศาอิสระนภสร โกวรรธนะกุล
2546การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของความเสียดทานที่แสดงผลของบสัญญาณความถี่สูงสิรณัฐ ขันธจีรวัฒน์
2558การสร้างเส้นทางเดินในปริภูมิรูปภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อวาริน ภุมรินทร์
2557การออกแบบระบบหุ่นยนต์เดลต้าแบบสามองศาอิสระสำหรับทำงานกำหนดตำแหน่งหมุดร่วมกับมนุษย์ในเวลาจริงภัทรวุธ สุภามา
2552ตัวควบคุมที่แปลงระบบควบคุมให้เป็นระบบเชิงเส้นด้วยการป้อนกลับชนิดปรับค่าเองได้สำหรับระบบจานหมุนทางกลธนะชัย วิภาวรศิลป์
2551ตัวควบคุมนิวโรนาร์มา-แอลทูสำหรับระบบไม่เชิงเส้นกิตติสุข สระแก้ว
2545ผลของขนาดและความถี่ของสัญญาณอินพุตความถี่สูงที่มีต่อความเสียดทานในระบบทางกลภิญโญ ศรีคำแหง, 2520-
2544หุ่นยนต์คัดแยกและเก็บขยะรีไซเคิลโดยใช้กล้อง CCDวีระยุทธ ศรีธุระวานิช; รัชทิน จันทร์เจริญ
2545อุปกรณ์ตรวจรู้แรงสามแกนชนิดสเตรนเกจสำหรับเครื่องกัดพรพรม บุญพรม, 2520-
2551เทคนิคการควบคุมไม่เชิงเส้นสำหรับเพนดูลัมผกผันแบบหมุนอธิป วางขุนทด