Browsing by Author รัฐชาติ มงคลนาวิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การดัดแปรฟิล์มพอลิคาร์โปรแลกโตนด้วยโปรตีนผ่านการสร้างหมู่ฟังก์ชันด้วยพลาสมาและสารเชื่อมขวางคาร์โบไดไอไมด์ปรมาภรณ์ สหไพบูลย์กิจ
2551การดัดแปรเครื่องพลาสมาโฟกัสเพื่อก่อกำเนิดรังสีเอกซ์ทรีมอัลตราไวโอเลตปรัชญา ตั้งจิตสมบูรณ์
2548การตรวจสอบการแผ่รังสีเอกซ์จากเครื่องพลาสมาโฟกัสขนาดเล็กฐิติศักดิ์ กูลเกล้าปราการ
2550การวัดการปลดปล่อยคลื่นอะคูสติกจากสปินเดิลมอเตอร์ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์วัชรี ภูรีเลิศวาณิชย์
2548การวัดสมบัติของพลาสมาที่เกิดภายในเครื่องทีตาพินช์ไพรัช คำสิงห์
2554การออกแบบและการพัฒนาหัววัดรังสีเอกซ์ทรีมอัลตราไวโอเลตที่ใช้กระจกซิลิคอนโมลิบดีนัมกัลยา ธนาสินธ์
2553การออกแบบและการสร้างเครื่องกำเนิดพลาสมาแบบห้วงชนิดคู่ควบเหนี่ยวนำขนาด 1.4 กิโลจูลสิทธิศักดิ์ ไชยสมบัติ
2556ผลของอาร์กอนพลาสมาที่เกิดจากระบบพลาสมากระแสสลับ 50 เฮิรตซ์ ต่อความเข้ากันได้ทางชีวภาพของฟิล์มเจลาตินจุฑาทิพย์ แซ่ลี้
2558ลักษณะเฉพาะของอาร์กอนโกลว์ดิสชาร์จพลาสมาผลิตโดยใช้แหล่งไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ต่ำวัชรพล คงพิบูลย์กิจ
2550แผนงานวิจัยการประยุกต์พลาสมาแบบห้วงในการดัดแปรพอลิเมอร์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ : โครงการวิจัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์; รัฐชาติ มงคลนาวิน